Re-integratie werklozen daalt

0

Het aantal mensen dat vorig jaar een baan probeerde te vinden via een zogeheten re-integratietraject is gedaald met ruim 17.000 tot bijna 230.000.

Dat blijkt uit gegevens van het CBS. Het merendeel (6 op de 10) van de mensen met een re-integratietraject is jonger dan 45 jaar. Boven de 55 jaar zijn er relatief weinig mensen die aan een dergelijk traject meedoen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van personen in de bijstand. Re-integratietrajecten zijn bedoeld om mensen weer aan het werk te helpen door bijvoorbeeld scholing, training of subsidie op een baan. Twee derde van alle personen met re-integratie heeft een bijstandsuitkering. Ook niet-uitkeringsgerechtigden kunnen bij een gemeente aankloppen.

Bij bijna 8 procent van alle personen die met een re-integratietraject weer aan het werk zijn gekomen, worden de loonkosten gesubsidieerd. Bij de 55-plussers ligt dit percentage op 15 procent. Een deel hiervan bestaat nog uit ‘Melkert-banen’ die gestart zijn vóór 2004.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.