Private onderneming verwacht personeelskrimp

0

Veertig procent van de Nederlandse private ondernemingen en familiebedrijven geeft aan het komende jaar te moeten snijden in het personeelsbestand. Dat blijkt uit onderzoek van PwC.

Dat is een forse toename, want begin dit jaar sprak 23 procent diezelfde verwachting uit. De resultaten komen uit de halfjaarlijkse Private Companies Barometer, een onderzoek onder directieleden en directeurgrootaandeelhouders van niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Ruim 82% van de ondernemingen is geraakt door de economische crises en de meeste bedrijven geven aan op dit moment of in de afgelopen 12 maanden een economisch dieptepunt te (hebben) ervaren. ‘Door de aanhoudende economische tegenwind raken de financiële buffers op. Dat zorgt ervoor dat private ondernemingen, waaronder veel familiebedrijven, overwegen wat ze traditioneel tot het allerlaatste uitstellen: het afscheid nemen van personeel. PwC drukt ondernemers op het hart om de onderscheidende competenties van mensen in het oog te blijven houden, zodat het lange termijn verdienvermogen van de onderneming niet verloren gaat’, stelt Radboud de Groot, partner bij PwC.

Verslechtering ondernemersklimaat

Uit het onderzoek blijkt dat private ondernemingen zich zorgen maken om het ondernemersklimaat in Nederland en weinig hulp van buiten verwachten. Steunmaatregelen worden als weinig effectief gezien. Bovendien constateert men een verdere toename van de financiële en administratieve lasten. Bijvoorbeeld door de verhoging van de BTW.

‘Ga internationaal’

Frappant is dat ondernemers niet op zoek gaan naar groei in het buitenland. Investeringen zou een grote meerderheid van de respondenten met name in Nederland doen. ‘Het is jammer dat Nederlands grotere niet-beursgenoteerde ondernemingen zich op dit moment behoudend opstellen. Kijk naar Duitsland, daar is de gezondheid van de economie mede te danken aan de internationale activiteiten van grote Duitse familiebedrijven. Wij adviseren onze klanten dan ook om expansiemogelijkheden – met name in opkomende economieën – te blijven verkennen. Het is één van de belangrijkste manieren om op termijn winstgevend en concurrerend te zijn,’ aldus De Groot.

Professionalisering door crisis

Toch brengt de economische druk ook meer positieve ontwikkelingen met zich mee. Zo ziet PwC een duidelijke professionalisering op het gebied van strategie en organisatie-inrichting. Ingegeven door de meer kritische blik van kredietverschaffers en zakelijke relaties, die structuur en transparantie eisen om hun eigen risico’s beter in te kunnen schatten. ‘Ook zie ik steeds meer creatief ondernemerschap en innovatie’, vertelt De Groot. ‘Doordat bij private ondernemingen eigendom en management vaak dicht bij elkaar liggen, zijn ze bij uitstek in staat om snel te schakelen en met out-of-the-box oplossingen te komen. Denk aan een drukkerij die besluit om te investeren in klein serie productie via 3-D printing’

Verwachtingen verder onderuit

Ten opzichte van de januarimeting van de Private Companies Barometer gaan de verwachtingen met betrekking tot de eigen omzetontwikkeling en die van de branche verder achteruit. Gaf in januari 19 procent van de respondenten aan een daling van de eigen omzet te verwachten. In augustus was dit al een kwart. Een toename met 34 procent. Voor de eigen branche zijn de vooruitzichten beduidend slechter. In januari gaf 53 procent aan een daling van de omzet in hun eigen branche te verwachten. In de meest recente meting loopt dit cijfer op tot 65 procent.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.