Principeakkoord cao uitzendkrachten

0

De ABU heeft met FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Daarin zijn scholing voor uitzendkrachten, gelijk loon voor gelijk werk en bestrijding van malafiditeit de belangrijkste punten.

Op de CNV-website typeert bestuurder Marten Jukema het akkoord als ‘Baanbrekend en een mijlpaal in de geschiedenis van het uitzendwerk’. De vakbond zag een belangrijk principieel punt gerealiseerd: de gelijke beloning voor flexwerkers.

De cao gaat voor 5 jaar in op 5 november 2012. Eerst krijgt de achterban van de partijen het akkoord onder ogen. Verwachting is dat in september een definitief akkoord bereikt wordt, waarna een AVV wordt aangevraagd bij het ministerie. De cao zou dan voor de uitzendbranche als geheel gelden, met uitzondering van partijen die gedispenseerd worden.

Belangrijke punten

  • Uitzendkrachten krijgen met ingang van 2015 vanaf de eerste dag een loon dat gebaseerd is op het salaris van de werknemers van de inlener.
  • Voor specifieke groepen, bijvoorbeeld mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, blijven aparte beloningsregels in de cao gelden. Voor deze groepen wordt intensief ingezet op scholing. Voor uitzendkrachten die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij het uitzendbureau gaan eveneens de eigen in de CAO opgenomen beloningsregels gelden.
  • De bestrijding van malafiditeit in de uitzendsector wordt nog intensiever aangepakt. De gestelde certificeringsnormen aan uitzendbureaus worden aangescherpt en er vindt meer strikte controle op correcte cao-toepassing plaats.
  • De normen voor huisvesting van arbeidsmigranten worden opgenomen.

Ter overbrugging wordt de komende drie maanden de huidige cao verlengd. Daarin is tevens de per 3 september 2012 geldende jaarlijkse loonsverhoging van 1,55 procent opgenomen. In april was de huidige cao aflopen. Deze werd toen verlengd om onderhandelingen de ruimte te geven en om te zorgen voor continuïteit en zekerheid voor uitzendondernemingen en uitzendkrachten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.