Premiekorting werklozen meer afgestemd op kleine werkgever

1

Kleine werkgevers profiteren nu niet optimaal van de premiekorting die zij ontvangen wanneer ze werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten aannemen. Het kabinet gaat de uitvoering van de regeling verbeteren zodat de premiekorting en de af te dragen premies beter in balans komen.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde een brief op waarin de aanpassing wordt aangekondigd. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Op dit moment zijn de af te dragen premies vaak lager dan de zevenduizend euro aan premiekorting, waardoor werkgevers geen recht hebben op het volledige bedrag. Door de aanpassing kunnen zowel kleine als grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik gaan maken.

Nu innen de werkgevers de premiekorting nog via de maandelijkse loonaangifte. Als de nieuwe regelingen ingaan, ontvangen werkgevers het hele bedrag in één keer van de Belastingdienst na afloop van het jaar. Dit levert de werkgevers minder administratieve lasten op, doordat zij niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening via de loonaangifte. Ook wordt de kans op fraude kleiner, omdat gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de loonaangiftes van het voorgaande jaar.

De nieuwe regeling moet op 1 januari 2016 ingaan. Omdat het niet de bedoeling is dat de regeling meer gaat kosten, wordt het bedrag van het totale financiële voordeel per werknemer wel naar beneden bijgesteld.

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees meer over:

Over Auteur

Redactie XpertHR Actueel

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Avatar
    Marco Roosendaal op

    Dan kan de Belastingdienst zelf de koppeling maken met het doelgroepenregister. Zie het bericht van 9-2 waarin het UWV weer met een ‘papieren’formulier komt (dat wel gemaild mag worden).

Reageer