P&O’ers reageren positief op Miljoenennota

0

P&O ers reageren overwegend positief op de plannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Wel hadden er op verschillende terreinen nóg meer maatregelen genomen mogen worden. Dat blijkt uit een rondgang van P&Oactueel onder P&O ers en arbeidsmarktdeskundigen.

Ontslagrecht

Rondom het ontslagrecht verandert veel, en dat is goed nieuws, zegt Marieke Pepers, HR manager in het MKB. Als je voorheen iemand ontsloeg, stond je eigenlijk al met 1-0 achter. En dat was jammer, vooral voor de werkgevers die wél het uiterste hadden gedaan om het te laten werken. Als ik de plannen lees, zie ik dat alle kosten die gemaakt zijn om het probleem op te lossen, van de ontslagvergoeding afgetrokken mogen worden. En dat is goed nieuws voor de werkgevers die hun best hebben gedaan.

Ook Joek Henkens, afgestudeerd en werkloos P&O er, vindt de veranderingen rondom het ontslagrecht positief. Snelle duidelijkheid is goed voor bedrijven, en ik denk dat een vluggere beslissing daaraan bijdraagt. Onduidelijkheid is slecht voor de motivatie, en met een snelle beslissing kan je iemand óf nieuw perspectief geven óf goed naar de uitgang begeleiden. Hoe sneller je het weet, hoe minder de schade aan de band tussen werkgever en werknemer.
Daarnaast is het goed dat de ontslagvergoeding langzaam omlaag gaat. Als het niet werkt, is het ook gewoon goed om afstand te nemen. Te vaak blijven mensen hangen op plekken die niet meer goed zijn. Toen ik bij een re-integratiebureau werkte, kwamen er ook mensen voorbij die dólblij waren dat ze de stap genomen hadden om naar een andere werkgever te gaan.

Stamrechtconstructies
PietHein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners, vindt het goed dat de ongewenste stamrechtconstructies worden aangepakt. Vanaf volgend jaar mag je ontslagvergoedingen niet meer in een stamrecht BV stoppen. Dat is goed, want als je zo n vergoeding krijgt, vind ik dat je gewoon moet afrekenen bij de Belastingdienst. Oppotten voor later is oneigenlijk gebruik. En voor de arbeidsmarkt is het belangrijk omdat het betalen van belasting over de ontslagvergoeding het moeilijker maakt om zzp er te worden. Het maakt nogal uit of je je hele ontslagvergoeding kunt gebruiken als startkapitaal, of maar de helft.

Flexibilisering
Dat er een kleine rem wordt gezet op flexibilisering is ook prima, zegt Marieke Pepers. Als het derde contract en de proeftijd bij zes maanden verdwijnen, is dat goed nieuws voor P&O. Je wordt uitgedaagd om een goed werkgever te zijn, om aandacht te hebben voor goed werkgeverschap. Je mag dus écht werk gaan maken van het selecteren en goed inwerken van personeel. Dat beleid moet je straks supergoed op orde hebben omdat je sneller moet weten of je met iemand door wilt. Nu worden contracten mijns inziens nog wel eens te makkelijk verlengd.

Jammer

Toch zijn er ook gemiste kansen in de Miljoenennota van dit jaar. Zo heeft het kabinet volgens PietHein de Sonnaville niet echt doorgepakt na het sociaal akkoord van dit voorjaar. Daarna zijn ze gestopt, alsof er eigenlijk geen ambitie meer was op de arbeidsmarkt ná het sociaal akkoord. Ze hadden best wat aan het ambtenarenontslagrecht kunnen doen, de ontslagvergoeding naar beneden kunnen bistellen en de aow-leeftijd sneller verhogen. Ik snap de keuzes wel, het kabinet heeft ook ene probleem met draagvlak in de samenleving, maar jammer is het wel.

Joek Henkens: Wat ik ook mis in de plannen is de mogelijkheid om zorg en arbeid te combineren. Als de overheid daar zo op inzet, moeten mensen ook wel de handvatten hebben om daarmee aan de gang te gaan.
Volgens Marieke Pepers is de mogelijke verplichting om aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, mogelijk niet goed. Jaren geleden hebben we dat met allochtonen geprobeerd, dat werkte ook niet. Daarbij komt dat het lastig te regelen is binnen het MKB. Vijf procent van twee medewerkers is gewoon ondoenlijk, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen.

Onduidelijkheid over invulling
Ook is er voor sommige ambities nog geen concreet beleid uitgewerkt, zoals bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Joek is een van de jongeren die niet aan een baan komt: Ik ben 25 en heb al meer dan 150 keer gesolliciteerd. Om maar werkervaring op te doen, heb ik zelfs bedrijven aangeboden om gratis te komen werken. Toch kan ik nergens aan de bak als P&O er. Ik ben bang dat de 30 miljoen euro weer gaat naar jongeren met een uitkering of een beperking, en niet naar normaal afgestudeerden zoals ik die eenvoudigweg niet aan het werk komen. Ik hoop dat ze dat nu wel eens gaan doen.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.