P&O in de Miljoenennota van 2011

0

Traditioneel worden er tijdens Prinsjesdag veel plannen bekend gemaakt voor het komende jaar. Maar dit jaar is bijzonder: omdat we tussen twee kabinetten in zitten, is het een ‘beleidsarme’ Prinsjesdag. En dat was te merken.

Want waar vorige jaren nog wel eens stevige keuzes gemaakt werden, was het dit jaar wel heel erg rustig. Slechts een handjevol beleidsvoornemens werd bekendgemaakt, en eigenlijk was een deel daarvan ook al uitgelekt de afgelopen tijd. Hieronder treft u puntsgewijs de plannen aan die het (oude) kabinet vandaag heeft aangekondigd die relevant zijn voor P&O.

Ambtenaren

De komende jaren wordt 1 miljard euro gekort op ambtenarensalarissen. Loonmatiging voor ambtenaren moet 400 miljoen euro opleveren en het afschaffen van financiële extraatjes nog eens 600 miljoen.
Verder wil men vooral minder ambtenaren. Eerder lekte het voornemen van de regering om vierduizend extra ambtenaren te ontslaan al uit. Dat alles past in een al langer bestaand plan om eind 2011 het aantal rijksambtenaren met 12.800 arbeidsplaatsen te verminderen (ten opzichte van vijf jaar daarvoor). Dat alles moet 230 miljoen euro opleveren.

Leerkrachten en agenten

Leraren worden daarentegen zoveel mogelijk ontzien. Dat maakten de demissionaire onderwijsbewindslieden André Rouvoet en Marja van Bijsterveldt bekend in hun begroting. Zo wordt bijvoorbeeld niet getornd aan het Actieplan Leerkracht. In dat plan wordt geregeld dat schoolbesturen extra geld krijgen om meer leraren in een hogere schaal te kunnen belonen. In 2011 wordt 688 miljoen euro voor dat plan uitgetrokken, op termijn wordt dat structureel 1 miljard per jaar.
Daarnaast werd bekend dat er bij de politie 1000 mensen bijkomen: 500 wijkagenten en 500 forensisch assistenten.

Kinderopvang

Het budget voor kinderopvang gaat omlaag. De overschrijding in de kinderopvang wordt vanaf 2011 gedekt door een gelijke proportionele aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel voor zowel het eerste als het tweede kind. Op deze wijze heeft de aanpassing een procentueel gelijk koopkrachteffect voor alle inkomensniveaus tot circa 113.000 euro per jaar.

Koopkracht

De koopkracht daalt in 2010 een beetje, alleen de laagste inkomens lijken erop vooruit te gaan. Het algemene koopkrachtbeeld laat een min zien van een kwart procent, maar gepensioneerden moeten 0,5 tot 0,75 procent inleveren. Ook huishoudens die twee keer modaal (2 keer ruim 30.000 euro) verdienen, worden harder getroffen in hun portemonnee dan gemiddeld. Zij gaan 0,5 tot 1 procent erop achteruit.
Voor alleenstaanden die het minimumloon of een modaal inkomen verdienen, blijven de bestedingsmogelijkheden gelijk. Alleenstaande ouders en minima met kinderen lijken er nog een kwart tot een half procent op vooruit te gaan. Voor ouders geldt wel dat in de koopkrachtcijfers nog geen rekening is gehouden met geplande bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. De verwachting is dat huishoudens die gebruik maken van kinderopvang, hun koopkracht gemiddeld met 1 tot 1,25 procent naar beneden moeten

Loonontwikkeling

Koningin Beatrix sprak in de Troonrede van ´een relatief hoog loonkostenniveau´ en noemde ´een verantwoorde loonontwikkeling´ belangrijk.
Of dat gaat lukken is nog maar de vraag: zowel de FNV als het CNV eisen volgend jaar bij de cao-onderhandelingen hogere lonen. De FNV-bonden zetten in op een loonsverhoging van 2 tot 3 procent, het CNV op 1,5 tot 2,5 procent. Die eisen zouden kunnen leiden tot een harde confrontatie met het kabinet en de werkgevers.

Re-integratiebudgetten

Re-integratiemiddelen moeten selectiever en vraaggerichter ingezet worden. De re-integratiebudgetten van UWV en gemeenten blijven in 2011 gehandhaafd, maar worden met ingang van 2012 met 190 miljoen euro gekort. Van deze bezuinigingen slaat ongeveer driekwart neer bij de gemeenten, die onder meer de bijstand uitvoeren.

Sociale werkplaatsen

Meer mensen met een arbeidsbeperking moeten bij een reguliere werkgever aan de slag geholpen worden. De gemiddelde  loonkosten nemen de komende jaren af en daardoor is minder budget nodig. In 2011 wordt 120 miljoen euro in mindering gebracht op het budget van ongeveer 2,5 miljard euro. Dat is zo’n vijf procent.

Crisismaatregelen

Nu de economie voorzichtig herstelt en de werkloosheid daalt, wordt een deel van de crisismaatregelen in 2011 afgebouwd om de mobiliteit op de arbeidsmarkt niet te belemmeren. Zo loopt de deeltijd-WW in juli 2011 af en eindigt het actieplan aanpak Jeugdwerkloosheid in 2011.
Andere crisismaatregelen blijven nut houden voor de verdere versterking van de arbeidsmarkt en worden voortgezet. Zij moeten vooral helpen om de mobiliteit te bevorderen. Zo worden de mobiliteitscentra onderdeel van de vaste dienstverlening.

Arbeidsongeschikten

De tegemoetkomingen voor arbeidsongeschikten (WAO, WIA, WAZ en Wajong) worden met ingang van 2011 met 14 miljoen euro op jaarbasis verlaagd.

Leaseauto’s

Er verandert niets. De fiscale voorstellen voor zeer zuinige auto’s (inmiddels rijden er 200.000 in Nederland) blijven ongewijzigd. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nultarief in de motorrijtuigenbelasting.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees ook:

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.