‘Plaats wijzigingen over de WAB niet alleen op intranet’

0

Willemijn Boskma is HR manager bij data consultancy- en marketingbureau Artefact Benelux. Hoe kijkt zij aan tegen de veranderingen die de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich meebrengt? En wat gaat ze doen om haar medewerkers te informeren?

Willemijn Boskma

Hoe heb jij de ontwikkelingen rondom de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gevolgd?

‘Toen de Tweede Kamer eenmaal had gestemd voor de WAB was ik wel heel benieuwd of de wet er daadwerkelijk ging komen, dus sindsdien volg ik het nieuws hierover. Ik heb bij deze wijzigingen geen uitgesproken positief of negatief gevoel. Wetten veranderen nu eenmaal, dat hoort ook bij ons vak. De medewerkers in mijn organisatie zijn zich nog niet bewust van de nieuwe wet. Of zij ook echt iets gaan merken van de wijziging, vraag ik mij af. Ook weet ik niet of de WAB echt balans gaat brengen in de arbeidsmarkt. Met de WAB wil de regering meer stabiliteit op de arbeidsmarkt creëren en zorgen dat mensen sneller een vast contract krijgen. Die behoefte zie ik ook in mijn organisatie, waar veel young professionals in hun eerste of tweede baan hopen op een vast contract. Maar ik zie niet direct hoe de WAB daar verandering in gaat brengen. Bijvoorbeeld de aanpassing van de ketenregeling, die heeft dan juist een averechts effect lijkt mij.’

Welke wijzigingen spreken jouw als HR manager aan?

‘Ik ben benieuwd hoe de nieuwe ontslaggrond in de praktijk gaat uitpakken. Het wekt in ieder geval wel de indruk dat er meer ruimte komt. En per 1 januari 2020 krijgt elke werknemer direct na aanvang van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Dat vind ik een heel goede maatregel. Het arbeidsrecht raakt hierdoor ook  employer branding. Hoe ga je om met je (vertrekkende) medewerkers? Soms heb je als organisatie geen match met mensen die je aanneemt. Doordat de transitievergoeding strakst geldt vanaf de eerste dag, biedt je een stukje service. Door deze maatregel zeg je als organisatie: helaas was er geen goede match, om het te verzachten ontvang je een kleine financiële compensatie ter overbrugging naar het vinden van een nieuwe baan.’

Hoe ga jij je voorbereiden op de nieuwe regels?

‘Op dit moment ben ik me vooral aan het inlezen in de details. De nieuwe ketenregeling is voor ons belangrijk, dus ik ga me komende tijd richten op de huidige contracten en inventariseren welk effect het voor de organisatie heeft. Ook rondom recruitment zijn er aandachtspunten, want in de tweede helft van het jaar zullen we mensen aannemen die starten per 1 januari 2020. Dan moeten we scherp zijn op de nieuwe regels. Een belangrijk onderdeel is dan ook het instrueren van de leidinggevenden. Zij hoeven de WAB niet tot in detail te kennen, maar ze moeten wel op hoofdlijnen weten wat er verandert.’

Hoe ga jij de leidinggevenden in de organisatie informeren?

‘Ik heb enkele jaren gewerkt als agile coach bij Organize Agile. Agile HR is mijn specialiteit en pas ik nu toe in mijn eigen praktijk als HR Manager. Ik werk in korte sprints van twee weken waarin ik steeds met verschillende leidinggevenden overleg. Tijdens die meetings benoem ik bijvoorbeeld de veranderingen in de transitievergoeding.
Ik merk wel dat veel leidinggevenden niet goed op de hoogte zijn. Zij zijn zich minder bewust van wat er speelt en volgen het nieuws over de WAB nauwelijks. Daarom is de manier waarop je de communicatie aanpakt essentieel. Als je alleen een update op het intranet plaatst dan laat je kansen liggen. Peil wat de behoefte is van je doelgroep en bedenk hoe je ze hierover gaat informeren. Zelf wil ik het komende half jaar een grote campagne starten over het thema bezinning en reflectie, de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt worden daar een onderdeel van.’

  • De Wet Arbeidsmarkt in Balans bevat een pakket aan maatregelen om de verschillen tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie?

    Download de poster

     

     

     

 

Lees meer over:

Over Auteur