Pilot Werken naar Vermogen test voorstellen in de praktijk

0

Het kabinet streeft er naar tot één regeling te komen die de onderkant van de arbeidsmarkt, de WWB, de Wajong en de WSW hervormt.

Hiermee geeft het kabinet gevolg aan de voorstellen van de commissie Fundamentele herbezinning van de WSW (de commissie de Vries). In de aanloop naar deze wijzigingen worden deze voorstellen in de praktijk getest in de vier pilots Werken naar Vermogen. Research voor Beleid verzorgt de monitoring en evaluatie van Pilot 4: Loondispensatie.

Deze pilot onderzoekt of het instrument Loondispensatie bijdraagt aan het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidsbeperking. Research voor Beleid zoekt niet alleen naar inzicht in de de vraag óf het instrument werkt, maar we onderzoeken ook hoe Loondispensatie gehanteerd wordt door de 32 gemeenten die deelnemen aan de pilot. In het onderzoek naar de pilot zoekt Research voor Beleid naar het antwoord op deze vragen via o.a. kwantitatieve analyses op het cliëntvolgsysteem en casestudies. Daarbij worden zowel de gemeente als het sw-bedrijf betrokken, klantmanagers, werkgevers en de cliënten zelf.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.