Personeel uitwisselen, waarom niet?

0

De arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Hoogleraar loopbaanmanagement Judith Semeijn pleit in P&O Actueel voor meer uitwisseling van personeel. ‘Het past bij deze tijd dat mensen hun expertise op verschillende manieren kunnen inzetten.’ 

In Marseille zit een ingenieur tijdelijk zonder werk en op een boortoren in de Noordzee komen ze handen tekort. Waarom niet de Fransman overvliegen? Het uitwisselen van eigen personeel is al gebruikelijk bij het Japanse concern Yokogawa. Het ingenieursbedrijf is vooral actief in olie- en gaswinning en energieopwekking. Met een geavanceerd planningssysteem kunnen roosteraars in heel Europa snel gaten vullen.

Koren op de molen van Judith Semeijn, hoogleraar loopbaanmanagement aan de Open Universiteit. Bij haar aanstelling pleitte de kersverse hoogleraar voor betere samenwerking op het gebied van personeelsbeleid. Haar pleidooi krijgt applaus, maar er klinken ook bezwaren.Over het algemeen zijn medewerkers soepeler dan managers, is de ervaring van Semeijn. Leidinggevenden moeten er nog aan wennen dat steeds meer werknemers hun talenten op verschillende plekken inzetten. Werkgevers zien vooral problemen met loyaliteit of concurrentiebeding. In vakblad P&O Actueel van september pleit Semeijn ervoor regels en protocollen meer los te laten en meer open te staan voor kruisbestuiving.

Mobiliteitsplatform

Bij mobiliteitsplatform Facta non Verba worden de obstakels gezamenlijk in de regio Rotterdam aangepakt. Bij het platform zijn instellingen en bedrijven als de Belastingdienst, de gemeente Rotterdam en DHL aangesloten. Met gesloten beurzen wisselen ze sinds 2013 personeel uit. Dit jaar is dat al 35 keer gebeurd en 65 medewerkers hebben netwerkgesprekken gevoerd. Aan het uitwisselen van personeel zitten wel degelijk ook haken en ogen, vertelt voorzitter Heleen Homburg. ‘Een punt van zorg – of uitdaging – is het salaris. RET-medewerkers die overstappen naar een ander bedrijf, gaan daar financieel meestal op achteruit. Dat kan voor hen een reden zijn om toch maar te blijven zitten.’ Detachering is dan een oplossing, al schieten goed betalende bedrijven daar wel bij in.

Wie personeel uitwisselt, krijgt ook vaak te maken met verschillende cao’s. Zelfs binnen één sector zoals de zorg komt dat al voor; een ziekenhuis heeft een andere cao dan een verpleeghuis. Heleen Homburg zou het mooi vinden als bestuurders een jaar lang bij wijze van proef de cao’s loslaten als het gaat om uitwisseling. ‘Eens kijken wat er dan gebeurt op het gebied van mobiliteit.’

Ondernemingsraden en vakbonden zijn op hun beurt bang voor verdringing op de arbeidsmarkt. Dat is ook iets waar het mobiliteitsplatform scherp op let. Homburg: ‘De werknemers die tijdelijk bij andere organisaties geplaatst worden, moeten er wel iets nieuws leren. Ze komen niet in plaats van medewerkers die anders zouden worden ingehuurd.’

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.