Participatiewet verplicht werkgevers arbeidsgehandicapten aan te nemen

9

In het regeerakkoord zijn plannen opgenomen voor een nieuwe wet die arbeidsgehandicapten aan werk moet helpen.

Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen is van tafel en wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet. Het plan is om de nieuwe wet op 1 januari 2014 in te voeren. De Participatiewet voegt de verschillende regelingen die nu nog gelden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen. Zo komen de wwb, wsw en deel van de Wajong onder één regeling te vallen. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de participatie van deze groep mensen.

De gemeenten zijn blij met deze oplossing. ‘ Dit is een lang gekoesterde wens van gemeenten, zodat zij in samenhang met andere terreinen jeugd en zorg oplossingen kunnen zoeken en maatwerk kunnen bieden voor burgers,’ zo laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten in een persbericht. Cedris, de branchevereniging voor de sociale werkvoorzieningsbedrijven, laat weten blij te zijn dat er nu daadwerkelijk één regeling komt waarbij voor iedereen gelijke rechten en plichten gelden.

Quotumregeling

Het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicatpen door grotere werkgevers. De plannen gaan gepaard met een forse bezuiniging op de sociale werkvoorziening. Naarmate het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening afneemt, neemt het aantal reguliere werkplaatsen voor arbeidsgehandicapten toe. Aanstaand minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher in een interview met de Volkskrant: ‘Grote bedrijven worden gedwongen hen in dienst te nemen. Het blijft maatwerk, het gaat over mensen, maar we laten zien dat het niet vrijblijvend mag zijn. Als je vindt dat zij een baan verdienen, moet die er ook komen.’ De quotumregeling wordt vanaf 1 januari 2015 in zes jaar stapsgewijs ingevoerd. Vanaf die datum gaat de de nieuwe wet ook voor bestaande gevallen in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) gelden. Er komt een uitzondering op de quotumregeling voor bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Wet Werken naar Vermogen

De nieuwe Participatiewet bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen.

 • De herbeoordeling voor jongeren die al een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) hebben en de verlaging van de uitkering voor deze groep wordt geschapt.
 • In zes jaar wordt een quotum van vijf procent opgebouwd voor bedrijven voor het aannemen van  arbeidsgehandicapten. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet volgt een boete van 5.000 per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte.
 • De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari 2014. Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk als een voorziening te organiseren. Er is geld om via deze voorziening structureel uiteindelijk dertigduizend werkplekken te realiseren afgestemd op honderd procent van het wettelijk minimumloon. De verplichting voor gemeenten om één op de drie vrijgevallen plaatsen in de sociale werkvoorziening op te vullen vervalt.
 • Voor zover werknemers voor een loon onder het wettelijk minimumloon werken, is dat altijd tijdelijk en groeit het totaal van loon en aanvullende uitkering toe naar het wettelijk minimumloon.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

9 reacties

 1. Marco Roosendaal op

  Grote bedrijven zouden een omgekeerde payroll constructie kunnen aangaan met een “sociale werkplaats” of bij bedrijven die de participatie doelstelling al in hun beleid omarmd hebben. Daarnaast zou voor P&O-ers formatieruimte vrijgemaakt moeten worden voor het inbedden van Werken naar Vermogen in de organisatie.

 2. Loffelijk streven. Men is al langer bezig om de SW-doelgroep te integreren met het bedrijfsleven. Het percentage waarbij dit lukt is bedroevend laag. De oplossing is gevonden in het verplicht moeten aannemen van medewerkers. Dit gaat uitmonden in veel extra werk voor HR en de leidinggevenden. De ziekteverzuimpercentages liegen er bijvoorbeeld niet om in de SW. Dezen lopen op tot boven de 25%. Mensen uit de SW hebben extra begeleiding nodig. Het is niet voor niets dat zij een grote afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Hier zijn nu opgeleide mensen voor. Die zijn er niet in het bedrijfsleven. Voor de kleinere bedrijven, net boven de 25 werknemers, zullen die er ook niet komen. Er moet immers nog steeds geld verdiend worden. Een sociaal plan. Maar hoe dit afloopt? Misschien toch maar beter de afkooppremie van ? 5.000 per plek betalen? Of misschien een verplichte (ik heb een hekel aan dit woord) werkplek aanbieden binnen het bedrijf, maar het risico van (bovenmatige) ziekte en andere problemen bij een uitvoeringsorganisatie laten liggen.

  Ik heb vele jaren ervaring in de SW-branche, maar ben er niet meer werkzaam. Het is geen preek voor eigen parochie.

 3. Marco Roosendaal wat je zegt over ziekteverzuim is bij het bedrijf waar ik werk 5% eerst was dit 10%. Ik zou willen weten waar je 25% op basseerd. Ik vind een goed idee. In de WSW zitten ook mensen met een opleiding die ook best bij een gewoon bedrijf kunnen werken. Het wordt door het WSW bedrijf soms onnodig ingewikkeld gemaakt.

 4. Sluit me bij Anouk aan, ook ik heb jarenlange ervaring in een Wsw bedrijf, en begleid nu mensen uit dergelijke doelgroepen bij reguliere werkgevers. Begeleiders zijn er wel degelijk in het bedrijfsleven! Er zijn veel mensen met een indicatie die, als ze wisten van de mogelijkheden, ze die met beide handen aangrijpen. Er dient wat meer samenwerking te komen tussen het WSW bedrijf en de reguliere “hulp” begeleiders in plaats van elkaar te zien als concurrenten.

 5. Ik werk voor een stichting met een zeer lage uitstroom. Ik vraag mij af of een dergelijk quotum dan ook geldt. Zolang wij geen vacatures hebben kunnen wij immers ook geen arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

 6. Jeroen van Dijk op

  @ AB er zijn SW bedrijven met een lagere verzuimcijfers dan 25 %. Dus lokaal kan de situatie anders zijn.
  @Har Voor de begeleider krijg je geen vergoeding, maar dat krijg je ook niet voor een stage begeleider. Maar voor de persoon die begeleid wordt wel.
  @Maaike Bij een lage uitstroom is er een uitdaging, misschien is het een idee om deze uitdaging samen met een SW op te lossen? SW bedrijven zijn goed in dit soort uitdagingen op te lossen.

  Goed in kaart brengen van de eigen organisatie scheelt heel veel. Veel grote bedrijven hebben al medewerkers in dienst die onder de participatie wet vallen. Niet alleen gehandicapten vallen er onder, maar ook andere mensen met een mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt.

 7. mr G.R.A. Apol op

  Het ziet er op papier (en dus in theorie) allemaal weer prachtig uit. En de gemeenten zeggen blij te zijn met deze regeling. Ze willen immers ? ?. maatwerk kunnen bieden voor burgers?, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
  Ik geloof er niet zo in dat dit goed gaat werken. Ongetwijfeld zullen er grote verschillen gaan ontstaan in de toepassing van deze regeling en het is dus geheel afhankelijk van de gemeente waar je woont of je wel of niet bepaalde aanspraken kunt maken. Kijk maar eens naar de enorme verschillen per gemeente voor de houders van een invalidenparkeerkaart.