Pardonproject helpt vluchtelingen aan werk

0

Het Pardonproject, een samenwerkingsverband tussen COA, VluchtelingenWerk-Emplooi, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en UWV WERKbedrijf heeft zijn vruchten afgeworpen.

Bijna drieduizend vluchtelingen die onder de pardonregeling vielen, zijn de afgelopen twee jaar naar een baan, leerwerkplek of stage begeleid. De partijen zetten de samenwerking nu voort met de gemeenten.

Hoog opleidingsniveau
De afgelopen twee jaar zijn in totaal 2950 pardonners bemiddeld die bij het verkrijgen van een verblijfsstatus in een van de asielzoekerscentra verbleven. Zij vonden werk via voorlichtingsbijeenkomsten, banenmarkten en workshops in opvanglocaties, het laten waarderen van internationale diploma’s en het doen van competentietests. Ook kregen zij ondersteuning op het gebied van studie en scholing. Opvallend is het hoge opleidingsniveau van de werkzoekers: ruim de helft van de bij UWV WERKbedrijf ingeschreven vluchtelingen is middelbaar of hoog opgeleid.

André Timmermans, directeur UWV WERKbedrijf, is tevreden met het behaalde resultaat: “Pardonners die jarenlang in asielzoekerscentra verbleven, hebben door deze samenwerking de kans gekregen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ze konden zo de stap maken naar volwaardige participatie en integratie in de samenleving. Vanuit ieders expertise hebben de organisaties een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan het project. Ik ben er trots op dat we samen zoveel vluchtelingen een steun in de rug hebben kunnen geven, ondanks de verslechterde kansen op de arbeidsmarkt.”

Samenwerking met gemeenten
De gezamenlijke aanpak om vluchtelingen duurzaam naar werk te begeleiden is al eerder een succes gebleken met het Banenoffensief Vluchtelingen. Deze aanpak krijgt de komende twee jaar structureel vorm in samenwerking met de gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.