Overheid kan meer banen creëren

0

De overheid laat nog veel kansen liggen in de creatie van banen voor mensen met een arbeidshandicap. Er ligt een grote uitdaging voor de overheid om haar eigen banenquotum van 25.000 te behalen.

Dat zegt Hans Spigt in een interview met het Financieele Dagblad. Spigt is ex-bestuurder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die door staatssecretaris Jetta Klijnsma is aangewezen als ‘boegbeeld’ om de overheidsbanen onder de Participatiewet te helpen realiseren.

Tussenstand

Klijnsma publiceerde begin juli de eerste tussenstand waaruit bleek dat er in 2013 en 2014 ongeveer 1500 banen zijn gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel voor 2015 stond echter op 3000 extra banen, dus de vraag is of dat aantal nog gehaald gaat worden de komende maanden.

Een oorzaak van het lage aantal extra banen kan de trend zijn om uit te besteden. Hierdoor worden veel taken afgestoten die mensen met een handicap goed zouden kunnen vervullen. Bij gemeenten is de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld 80 procent van het laaggeschoolde werk verdwenen.

Overheid voorbeeld voor bedrijfsleven?

De overheid had een voorbeeld moeten zijn voor het bedrijfsleven, maar werkgevers in de publieke sector scoren veel beter als het gaat om banencreatie. Vooral het MKB scoort goed. Hans Spigt: ‘Hoe groter de organisatie, des te lager de urgentie. Overal waar ik kom, wringt het. Men wil wel, maar is handelsverlegen. Het maken van nieuwe functies staat haaks op de bezuinigingsopdracht, het geld is er niet en het werk ook niet.’

Taken geschikt voor gehandicapten

Terwijl er veel taken zijn die geschikt zijn voor gehandicapten. Spigt: ‘Vooral de facilitaire diensten zijn uitermate geschikt. Denk aan beddenopmakers in de zorg, assistenten op scholen, en schoonmaak. Mensen die gasten van de receptie naar de lift begeleiden. Het gaat erom dat je creatief bent, soms door eenvoudige taakjes bijeen te voegen tot één baan en dat je bij dit soort werk meer ruimte maakt voor zwakkere groepen, ongeacht bij wie ze in dienst zijn. Daar wordt nu te weinig over nagedacht.’

Hiermee verwijst Spigt naar de kritiek die Klijnsma kreeg naar aanleiding van de cijfers die zij publiceerde. Ze stelde dat er meer dan 10.000 extra banen bij waren gekomen in het bedrijfsleven, maar zij werd beschuldigd van creatief boekhouden. Veel van deze banen zouden detacheringen betreffen, van mensen die eerder bij een sociale werkplaats werkten en dus niet werkloos waren. Spigt geeft aan dat het het belangrijkst is dat deze mensen nu bij een echte werkgever zitten en niet meer op een sociale werkplaats. In die zin klopt de telling dus gewoon.

Hij ziet de cijfers als een wake-up call. ‘Ze tonen aan dat de situatie urgent is en dat werkgevers bij de overheid nu echt tempo moeten maken.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.