Ouderen vrijwel kansloos op arbeidsmarkt

15

Een hoge leeftijd vormt een grotere belemmering voor het vinden van een baan dan een lage opleiding.

Tegenover elke dertien werkloze 55-plussers stond er in 2009 maar een die werd aangenomen. Onder mensen met alleen basisschool was die verhouding drie tegen een.

Dit blijkt uit de UWV Kwartaal Verkenning (pdf), een publicatie van het kenniscentrum van uitkeringsinstantie UWV. Werkgevers die een vacature hebben, kiezen voor het vervullen daarvan meestal iemand uit die al een baan had. Van alle werknemers die in 2009 werden aangenomen was een kwart in de periode daarvoor werkloos. Ruim de helft (55 procent) van de aangenomen personen bestond uit mensen die van baan wisselden en 8 procent was schoolverlater. Slechts 2 procent was 55 jaar of ouder.

Bedrijven blijken vooral behoefte te hebben aan goed opgeleid en niet te oud personeel, aldus de analyse. Maar van de UWV-klanten die op zoek zijn naar werk, is 22 procent ouder dan 55 en 25 procent ongeschoold. De helft van alle langdurige werklozen is 55 jaar of ouder.

In de periode van juli 2008 tot en met juni 2009 namen werkgevers in totaal 886.000 mensen aan, 15 procent minder dan een jaar daarvoor. Het aantal aangenomen 55-plussers daalde met 36 procent veel meer dan het gemiddelde en kwam uit op 14.000.

Vorig jaar nam de vraag naar ongeschoold personeel wel toe met 15 procent tot 210.000. Maar nog niet de helft (91.000) van de vacatures werd daadwerkelijk vervuld door mensen met alleen basisschool. In de andere gevallen werden zij verdrongen door sollicitanten die net een hogere opleiding hadden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

15 reacties

 1. En wederom vraag ik mij af hoe we dat toch gaan doen: tot ons 67e doorwerken. Ik denk dat we tegen die tijd allemaal bij de overheid werken, want dat is dan in ieder geval een werkgever die, op basis van eigen normen, ouderen wel m?et aannemen.

 2. Mijn man is 57 jaar en solliciteert ongeloofelijk veel. Goed opgeleid (hbo), flink aantal jaren ervaring bij verschillende organisaties. Maar toch; er zijn altijd kandidaten die beter in het profiel passen!!Voor een senior functie wordt 3 tot 5 jaar werkervaring gevraagd. Nou, vraag ik je?!
  Beste dames en heren op de afdeling Personeelszaken: wordt wakker! We zien functies al maanden voorbij komen, steeds weer opnieuw, die maar niet ingevuld kunnen worden. Maar jullie hebben niet in de gaten dat je een gigantisch potentieel thuis op de bank laat zitten!!

 3. Robert van der Zanden op

  Als een nieuwe regering geen beleid bedenkt om leeftijdsdiscriminiatie daadwerkelijk uit te bannen dan zijn veel ouderen straks aangewezen op de bijstand tot aan 67 jaar.
  Ik heb mijn hele leven gewerkt bij verschillende werkgevers, een goede opleiding, een goed cv en veel ervaring. Mijn leeftijd van 56 jaar leidt ertoe, dat ik reacties krijg in de sfeer van “u bent overgekwalificeerd of het profiel van andere kandidaten past beter.Dit terwijl ik aan alle eisen voldoe en in de branche gewerkt heb. Intermediairs zeggen zonder uitzondering, dat ik een heel goed cv heb. Kandidaat werkgevers zijn het daar kennelijk niet mee eens.

 4. Jaap Schuddeboom op

  Wij begeleiden in toenemende mate hele ervaren goede mensen in deze leeftijdscategorie naar zelfstandig ondernemerschap. Dit is zeer succesvol, zeker als dit een positieve keuze is en niet ‘ik krijg toch geen baan meer dus dan maar voor mezelf beginnen’

 5. Een bijstandsuitkering is lager dan AOW dus 2 jaar minder uitbetalen, tel uit je winst. dat is wat ze in den Haag willen.

 6. Lucas Dijk op

  Bij het wijzigen van de wetten en regelingen om werken tot 66 en 67 mogelijk te maken, zou ook wettelijk moeten worden vastgelegd, dat bij bijv. een aandeel van 20 % van 50 tot 65 -jarigen in de totale bevolking, ook ca. 20 % van het werknemersbestand van ondernemingen moet bestaan uit 50 tot 65-jarigen. Afspiegeling dus, maar dan op posirieve wijze!

 7. Wat gaan we doen als al deze mensen hun huis moeten gaan verkopen omdat ze hun hypotheekverplichtingen niet meer kunnen voldoen. Waar en hoe gaan we deze mensen in betaalbare huisvesting krijgen. huisvesten, Wat betekend dit voor de inkomenssituatie van mensen die soms al meer dan 40 jaar gewerkt hebben. Wat doen we met de huizen waar ze in woonde?
  Door de huidige situatie krijgt niet alleen de arbeidsmarkt problemen.
  Daarboven op komt ook nog eens dat het meerendeel van de politieke partijen vindt dat de WW na 1 jaar moet stoppen.
  halikidee

 8. Bij deze toch een tegengeluid. Binnen onze organisatie zijn we met projecten bezig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en in te zetten in de productie. Ondanks dat het gaat om schoon en ligt werk zijn van de 50 geinteresseerden het afgelopen half jaar, 25 direct de eerste dag naar huis gegaan. Van de overgebleden 25 hebben 21 mensen binnen 6 maanden aangegeven niet verder te willen. Als er maar 4 van de 50 willen werken, vraag ik me soms af waar het probleem zit.
  Een voorbeeld van vorige week: Een man van 55 solliciteerde voor de functie als operator. Hij was erg blij dat hij werd uitgenodigd, want dat was hem het laatste anderhalf jaar niet gelukt. Op een vrijdag hebben wij hem het aanbod gedaan om in dienst te komen, met ??n voorwaarde: Hij moest zijn vakantie naar Duitsland of verschuiven of annuleren, want het kon bij ons plantechnisch echt niet anders. Wij hebben hem zelfs aangeboden de annuleringskosten te betalen. Maandag belde hij op dat hij toch maar afzag van de baan, want hij wilde zijn vakantie niet opofferen.

  Ik wil met dit stukje echt de mensen niet tekort doen die hard aan het zoeken zijn, en waarbij het echt niet lukt. Maar zeker ook voor die mensen vind ik dit wel schrijnende voorbeelden.

 9. Laten we ook niet vergeten dat naast leeftijdsdiscriminatie helaas ook discriminatie op basis van etniciteit en handicap met enige regelmaat voorkomt op de arbeidsmarkt. Ik vind dat personeelsmanagers, recruiters zich een andere manier van denken moeten gaan eigen maken. Kijken naar de kansen en mogelijkheden ipv denken in problemen en beperkingen.

 10. Ik hoor niet anders van mensen om mij heen dat zij, terwijl ze prima en passende papieren en ervaring hebben, niet schijnen te passen in het profiel. Veel van hen zijn gewoon opgehouden met solliciteren omdat zij op basis van hun leeftijd toch geen kans maken. Welke politieke partij maakt zich hier druk om? Welke media besteden hier aandacht aan? Is oud misschien niet meer interessant behalve als er geld te halen valt.

 11. De grootste boosdoener blijkt ook hier weer de Werkgever. Hoezo maatschappelijk betrokken? Hoezo evenwichtig diversiteitsbeleid voeren? En waar blijft de overheid met ingrijpen? De sociale partners belijden allemaal hetzelfde maar voeren dubbele agenda’s. Op deze manier komt er niks terecht van arbeidsparticipatie en van de kenniseconomie (kennis zonder ervaring). Het wordt tijd om in Den Haag massal oudere vaste medewerkers van het pluche te halen en laten voelen wat het is om te gaan solliciteren. (Top)bestuurders in bijna elke sector blijven zich exhibitionistisch verrijken… Het wordt tijd om hard in te grijpen en iedereen daadwerkelijke kansen te bieden om zijn/haar AOW te halen.

 12. Nog even afgezien van alle terechte en onterechte bovenstaande reacties, maar zou het niet interessant zijn om te weten waar?m ouderen zo moeilijk aan het werk komen. Oftewel waarom werkgevers, ondanks alle ervaring van ouderen, niet snel kiezen voor ouderen. En op basis van deze redenen wellicht regelgeving maken/aanpassen….

 13. Als ervaren hrm-er denk ik dat er een plausibele verklaring is voor het werving & selectiegedrag in organisaties. Vacatures (70%) worden in Nederland, maar ook elders, sinds tijden vervuld via het informele circuit, ook wel het via-via circuit genoemd. Dat houdt vaak in dat vacatures slechts cosmetisch worden gepubliceerd terwijl de functie al is vergeven. De hele sollicitatie procedure (brieven beantwoorden etc.) wordt vervolgens gewoon uitgevoerd (werkgelegenheid P&O). Hiermee sluit je dus een hele grote groep van (externe) werkzoekenden uit, die immers onbekend en dus ongewenst zijn. In vele organisaties krijgen medewerkers een premie bij het aanbrengen van een kennis/bevriende relatie. Dit zijn allemaal mechanismen die zijn ingesleten en die geen problemen opleveren al er veel krapte is. In de huidige tijd werkt dit echter negatief voor de economie en arbeidsmarkt. Overigens is er nog een ander probleem bij het invullen van banen via het informele circuit, nl. de competente medewerker. Veelal gaat het dus niet om competente medewerkers maar om bevriende relaties. Zie hier een verklaring voor het feit dat juist competente, ervaren, goed geschoolde en vaak oudere sollicitanten, niet aan bod komen. Mijns inziens gaat het om een fundamentele gedragsverandering en ingrijpen om niet alleen mensen geloofwaardig aan het werk te helpen en te krijgen, maar ook om de kwaliteit van de zgn. kenniseconomie te waarborgen.

 14. Heb moeite met de formulering “bedrijven blijken behoefte te hebben aan ‘niet te oud personeel’. Het heeft m.i. niets met behoefte te maken maar met mentaliteit.Ook HR-mensen kunnen tegen heersende denkbeelden over ‘oudere werknemers’ meestal helemaal niets inbrengen. Wie zijn eigenlijk ‘Oudere werknemers”? De leeftijdsgrens van 55+ kun je bijv. niet voor vrouwn hanteren, want die worden met eind 40 al afgeschreven. Dan gelden dus de dooddoeners: “Vastgeroest, niet flexibel, overgang, duur”. Alsof twintigjarigen niet net zo inflexibel en instabiel kunnen zijn…..

  Een mentaliteit wordt uit economische noodzaak geboren en zolang die er niet is, d.w.z. zolang er nog genoeg < 35-jarigen op de arbeidsmarkt zijn - al dan niet gekwalificeerd - zal er geen kentering komen in het aannamebeleid van ondernemingen.

 15. Janny de Vries op

  Ik snap ook helemaal niet waar verschillende politieke partijen EN vakbonden mee bezig zijn. Aan de ene kant moeten we langer werken en aan de andere kant komen alle 50-plussers zo wat op straat te staan. En dan durven ze ook nog te spreken over een WW-uitkering van SLECHTS EEN JAAR!! DEZE mensen (DE 50-PLUSSERS VAN NU!) hebben Nederland groot gemaakt; deze mensen hebben jaren en jaren VUT-premies betaald en kunnen de mond afvegen. Deze mensen hebben jaren en jaren de sociale pot gespekt (premiebetaling) en worden nu op straat gezet met slechts een jaar een tegemoetkoming. DIT KAN EN MAG TOCH NIET WAAR ZIJN?