Ouderen voelen zich afgedankt op arbeidsmarkt

3

Bijna de helft van de 55-plussers in Nederland voelt zich afgedankt op de arbeidsmarkt.

Dat blijkt uit onderzoek van de ouderenbonden ANBO en de Unie KBO en het televisieprogramma Debat op 2.

Voor het onderzoek werden 5.286 ouderen (55+) uit de achterban van beide ouderenbonden ondervraagd. Daarvan zei 47 procent zich afgedankt te voelen en meer dan de helft voelt zich ,,ongewenst”, aldus Debat op 2. Bijna een derde van de ondervraagde ouderen is bang de komende 5 jaar in armoede te belanden. Een vijfde van de pensioengerechtigden zegt niet uit te komen met zijn geld. Van hen kan niet verwacht worden dat ze maar een bijbaantje zoeken om hun inkomen op te krikken, vindt een meerderheid van de ondervraagden.

Volgens het tv-programma bestaat er onder ouderen veel weerstand tegen de hervorming van de arbeidsmarkt. Zo is bijna driekwart van de senioren tegen inperking van de WW en het ontslagrecht en 63 procent is tegen verlaging van de ontslagvergoeding, aldus Debat op 2.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Ik ben niet ondervraagd, maar kan mij volledig vinden in de resultaten. In de standpunten van de partijen veranderd dit jammergenoeg niets en zijn wij een zwijgende groep ex-werknemers.

 2. Programma 50Plus: ?De uitspraken van de heer Grapperhaus, dat de SER heeft vastgesteld dat 60% van de ZZP-ers een bedrag overhoudt dat lager is dan het minimumloon (2011), zijn geheel in lijn met de strekking van een artikel in ?Het Financieele Dagblad? van 17 december 2011. Hierin wordt gesteld dat de helft van de ZZP-ers werkloos op de bank zit, doordat zij geen opdrachten hebben. Indien deze 50% juist is, is er sprake van een verborgen werkloosheid van 350.000 personen. Zou dit aantal bij het aantal werkzoekenden van 420.000 worden bijgeteld, dan neemt het percentage toe van 5,4% naar 9,9%.?
  Van de 732.000 zzp-ers in 2011 zijn er 381.000 ouder dan 45 jaar (en 586.000 ouder dan 35).
  Het UWV heeft becijferd dat de kans op een baan voor een werkzoekende 55-plusser 1,8% is.

  Zaken waar je ?banenpromotor? Kamp (?wij cre?ren de komende jaren 100.000 banen..? ?) niet over hoort. De werkloosheid is dus vele malen hoger dan men wil doen geloven en zeker niet beter dan in de andere landen. En het gaat om cijfers van 2011. Voor 2012 zal de uitkomst nog slechter zijn: zo zijn veel lagere overheden zijn nog bezig met de afvloeiing, hebben we nog meer uit nood geboren zzp-ers en zijn meer ondernemers failliet gegaan.

  Kamp komt niet verder dan dat een uitkeringsgerechtigde maar moet verhuizen en gaan werken in de kassen. Dat doen MOE-ers immers ook. Toen hem bij Pauw en Witteman (15 december 2011) werd gevraagd hoe dat dan moet bij tweeverdieners waarvan de ??n wel een baan heeft in de woonplaats werd de logica opzij geschoven met de opmerking dat je niet bij alles beren op de weg moet zoeken.
  Het antwoord van Kamp op de (Debat op 2) vraag van een zzp-mevrouw wat de VVD nu gaat doen om de werkgevers zover te krijgen om te investeren in werkgelegenheid voor de oudere werknemer was ontluisterend. De man verwijst alleen maar naar de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. En het was jammer dat ?nadat dezelfde mevrouw zei dat dat geen antwoord was op haar vraag- presentator Arie Boomsma Kamp te hulp schoot door vlug een andere vraag te stellen.

  Nu zijn er binnenkort verkiezingen?.

 3. 50plus platform Goedenwel.nl kwam er achter dat het onderzoek waarop bovenstaand artikel is gebaseerd weinig waarde heeft. 2/3 van de respondenten was 65 jaar of ouder. Ruim 10% zelfs ouder dan 75. Geen wonder dat deze ondervraagden zich niet welkom voelen op de arbeidsmarkt: ze zijn allang met pensioen!