Ouderen te duur voor werkgever

9

Er zou gesneden moeten worden in de vele leeftijdsvoordelen die voor ouderen in cao’ s zijn opgenomen, stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport. Zo zouden seniorendagen hen te duur maken voor werkgevers. Versobering van de leeftijdsvoordelen zou de hoge werkloosheid onder ouderen tegen kunnen gaan.

Naar verwachting hebben veel oudere werklozen weinig aan het economische herstel. Er zijn hervormingen op de arbeidsmarkt nodig om hen weer aan het werk te krijgen. Maar 50-plussers zijn duur vanwege de relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten. Ook hebben ouderen vaak allerlei ‘ontziemaatregelen’ in de cao, die hen extra rechten of minder plichten geven.

Door al deze extra’s zijn werkgevers terughoudend met het in dienst nemen van oudere werklozen. In Den Haag wordt al beleid gevoerd om hier verandering in te brengen, maar om echt een verschil te maken zijn volgens het CPB fundamentele herzieningen nodig.

Enkele maatregelen die volgens de onderzoekers effectief zouden zijn, zijn een werkloosheidsuitkering die daalt met de werkloosheidsduur, ontslagbescherming die minder afhangt van de lengte van een arbeidscontract en minder leeftijdsafhankelijke arrangementen in cao’s.

De hoge langdurige werkloosheid onder ouderen is een structureel probleem, zegt het CPB. Al voordat de crisis begon, was er sprake van een stijging in het aantal werkloze ouderen. Sinds de recessie telt Nederland zo’n 270.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn, waaronder zich opvallend veel ouderen bevinden. Die verliezen niet vaker hun baan, maar als zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna twee keer zo groot als gemiddeld.

Bron: ANP

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

9 reacties

 1. Loek Nederstigt op

  De (niet eens zo heel erg) verkapte boodschap is dus dat het toch vooral weer aan de ouderen ligt: ze ontvangen liever een uitkering, houden vast aan bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden en die arme werkgevers willen wel, maar het wordt ze op deze manier onmogelijk gemaakt….

  Ontslagvergoeding: na 1 juli leeftijdsonafhankelijk (de overgangsmaatregel voor 50-plussers geldt niet voor hen die op dit moment nog niet in dienst zijn), dus onjuiste conclusie.

  Ontslagvergoeding minder afhankelijk van duur van arbeidsrelatie: dat levert alleen maar een prikkel op om de thans nog werkende ouderen te ontslaan, niet om een werkloze oudere in dienst te nemen (die bovendien per definitie nooit meer een dergelijk lang dienstverband zal kunnen opbouwen, dus wat is nu eigenlijk het probleem?).

  Pensioenkosten: kan zeker een rol spelen, maar veel fondsen werken (nog) met leeftijdsonafhankelijke, gemiddelde premies.

  Leeftijddagen: het aantal is meestal beperkt en waar het om zou moeten gaan is de productiviteit, niet hoe die tot stand komt. Zo is het kortdurend frequent verzuim onder ouderen lager dan onder jongeren. Ook lopen jongeren het grootste risico op een burn-out.

  Kortom: het CPB lijkt nog eens te bevestigen wat er aan kletspraat al in omloop is. Koren op de politieke molen van sommigen, maar ouderen zijn hier niet mee geholpen.

 2. De stellingen van het CPB
  1- Het CPB implicieert dat ouderen massaal worden uitgenodigd voor sollicitaties en dat deze gesprekken tot niets leiden omdat  het geboden salaris te laag zou zijn;
  2- Werkgevers geen passend salaris zouden willen betalen obv vereiste ervaring, kennis, zelfstandigheid en vaardigheden; 
  3- Het CPB gaat er vanuit dat ouderen vinden dat ze meer waard zijn dan jongeren en derhalve meer betaald zouden moeten krijgen.

  Ad 1:  Menig onderzoek toont aan dat ouderen kunnen solliciteren totdat ze een ons wegen zonder zelfs maar 1x te worden uitgenodigd. En dan heb ik het over passend werk. Zelfs als het geboden salaris wordt genoemd.
  Ad 2: Los van CAO’s is het mijn ervaring dat werkgevers vooral naar jongeren met ervaring zoeken. En die zijn er! Want een 35-jarige kan heel goed al 10 jr ervaring na de studie hebben opgedaan… Ook hier geldt dat de (voor)oordelen t.a.v ouderen onderzocht moet worden. 
  Ad 3: Het gevaar zit in het generaliseren. Ik vrees echter dat hier een kern van waarheid in zit bij (een deel van) de ‘ouderen’. Echter: als iemand solliciteert op functie waarbij salaris bekend is, dan verdient deze kans op gesprek.

 3. Olga Pover-Levering op

  Schandalig!
  Sluit mij aan bij bovenstaand.

  Gaan er ook maar even aan voorbij dat deze ‘oudere’ werknemers jarenlang premie hebben voldaan.
  Vaak meer als 40 dienstjaren er op hebben zitten.
  Dit is dan hun beloning?
  Werknemers nemen geen 50+ aan ook als zijn de voorwaarden gelijk aan die van jongeren.

  Ouderen blok aan de been van de maatschappij? te duur? Dan wordt je afgeschreven. Alleen maar minder rechten terwijl zij toch echt jarenlange bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij.

  Kom je buiten je schuld op straat te staan, ligt je hele toekomst aan duigen.
  En bedankt!

 4. Paul Bakker op

  CPB loopt opvallend hard voor werkgevers. Minister Asscher heeft al gezegd dat het CPB hierin de plank volledig mis slaat. Werkgevers kunnen het knabbelen niet laten en hebben $ tekens voor ogen.

  De overheid stimuleert zzp’ers, krijgt daardoor minder sociale premies als inkomsten en dit mag blijkbaar allemaal op de toekomstige rekening voor de belastingbetaler. Wel de voordelen van ZZP vertellen, maar niet de nadelen.

  Werkgevers -> een gelijk spelersveld en werkgelegenheid tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is beter dan doorgeslagen flex. Met duurzaam – en bioritmies omgaan met personeel, is niets mis. Zonder personeel maken werkgevers geen winst. Werkgevers dienen personeel gebalanceerd en gespiegeld in een bepaalde mate te waarderen!

 5. Graag nog aanvulling:
  Laten we het vanaf nu gaan hebben over mid-lifers ipv ouderen. Hoezo ouderen als je nog minimaal 17 jr te werken hebt vanaf  je 50ste? 
  Verder: we mogen van Mid-lifers wel verwachten dat ze hun kennis en vaardigheden up-to-date houden om ook werkelijk te kunnen stellen dat ze concurrerend zijn t.o.v. hun jongere collega’s. HR zou in in grotere bedrijven daar een rol in moeten vervullen, dit ontslaat werknemers echter niet van eigen verantwoordelijkheid.

 6. A.F. Bongers op

  Ouderen zijn per definitie niet te duur, wanneer ze ook een loon verdienen overeenkomstig hun prestatie en niet op basis van anciënniteit. Seniorendagen komen alleen voor bij zware beroepen en bij de overheid, zoals N.B. het CPB. Doelstellingen zijn er nauwelijks bij de overheid en een periodiek krijg je daar bijna automatisch tot het maximum van de schaal, zonder een relatie met de geleverde prestatie. Overigens is het grootste probleem, dat het aantal arbeidsplaatsen niet zal toenemen, ondanks de verbetering van de economie. Al 50 jaar houdt het aantal arbeidsplaatsen geen gelijke tred met het BNP. En vooral de laatste tijd zien we veel arbeidsplaatsen vervallen door globalisering en automatisering. Door het vervallen van de VUT zullen steeds meer ouderen (na hun 60ste) blijven werken. De enige oplossing is om allemaal minder te gaan werken. Bijvoorbeeld 10% minder werken, 10% minder loon en 10% minder heffingen. En dan vooral een zuinige Overheid die geen geld in bodemloze putten smijt of over de balk (naar andere landen). Mijn inschatting is dat alle positieve berichten van het kabinet over de economie en de relatie met de werkgelegenheid, ‘jumping to conclusions’ is, wat helaas niet zal uitkomen.    

 7. Dick Klinkhamer op

  Oudere wkn bij een wkg met beschikbare pensioenpremieregeling: bij 5% eigen bijdrage blijft er voor wkg zo’n 15% of meer premie over pensioengrondslag (loon incl vak.geld of 13de mnd min de AOW franchise) tov een jonge kandidaat (boven de 55 jr is het totale premie% tussen 25 en 28%, <30 jaar 10%). Dat scheelt duizenden euri’s voor de homo economicus! Voor de ouderen: dus de reden van de afw.brief (naast bv de verplichte CAO inschaling ed) waarbij wordt medegedeeld dat de sollicitant niet in het gestelde profiel past. Ook op dit onderdeel van modernisering van de arbeidsmarkt een gemankeerd debat! De CAO is ronduit discriminerend voor de situatie van oudere wkn’s die hun baan kwijt zijn! Suggereren dat een oplossing maar moet door het aanpakken van leeftijdsdiscriminatie (Rutte weet trouwens niet wat hij daar aan moet doen, volgens eigen zeggen in de Metro. Je moet je maar ‘invechten’, what ever that means) en omscholing (werkervaring is niet noodzakelijk, yeah right) is kolder in de polder. Doe het bord voor de kop naar beneden en zorg dat je bij het participeren in een belangrijke discussie in ieder geval kunt terugvallen op geldige syllogismen. Dat geldt ook voor CPB en werkgeversorganisaties (bv MKB vrz bij Nieuwsuur gezien bij het item over vastgelopen CAO’s?). Als je echt wilt besparen als werkgevers(organisaties) misschien eens een balletje opgooien over oneerlijke mededinging van multinationals die belasting wegsluizen (25 t.o.v. 3%?).

 8. Dit is wel erg kort door de bocht geredeneerd door het meestal zeer kwalitatieve CPB. We moeten wel meenemen dat er bijzonder weinig arbeidsmarkt mogelijkheden zijn ofwel beschikbare banen. En dan helpt het korten van de WW echt niet.
  Ontziemaatregelen reduceren kan ik zeker als optie herkennen, maar deze zouden dan vooral gebruikt moeten worden voor opleiding en ontwikkeling ouderen werknemers. Zeker gezien de arbeidsmarktanalyses van UWV, die laat zien dat zeer veel 50+ over eenzijdige werkervaring en opleiding beschikken.
  En dat is zowel een verantwoordelijkheid van de werknemers zelf als van de werkgever, die echt meer werk moet maken van ontwikkelen van personeel. Maar werknemers ver voor hun 50e al veel mobieler en flexibeler.

  Maar eerst zorgen dat er echt voldoende werk is (toch maar minder langer doorwerken?).

  Peter Dona

 9. A.F. Bongers op

  Beste Peter Dona,

  Met je eens, maar ninder lang doorwerken is geen optie en ook geen noodzaak. Gewoon te duur (behalve voor Griekenland, als wij het betalen). Wel minder uren per week werken en de arbeid beter verdelen.