Oudere werknemers vitaler

4

Werknemers in de categorieën 45-plus, 55-plus en 65-plus scoren over het geheel genomen beter op vitaliteit dan de leeftijdscategorieën onder 45 jaar.

Daarmee wordt een vastgeroest vooroordeel over de beperkte inzetbaarheid van ‘oudere’ werknemers weerlegd en een positieve draai gegeven aan de actuele maatschappelijke discussie rond het verhogen van de pensioenleeftijd en dus de noodzaak tot langer doorwerken.

Vitaliteitscan
‘Vitaliteit’ wordt een zeer belangrijk criterium bij de toekomstige beoordeling van medewerkers. Het is namelijk een heel zuiver criterium omdat daarin meer facetten van het persoonlijk functioneren (energie, dynamiek, zingeving, richting, communicatie, competentie, flexibiliteit, leefstijl/welbevinden) worden meegewogen dan tot nu toe het geval was.

Het gebruik van ‘Vitaliteit’ is nu ook eindelijk mogelijk omdat het meetbaar kan worden gemaakt met de Oudstanding Vitaliteitscan. De eerste organisaties gaan in Nederland nu met deze scan werken. Zo heeft Oudstanding inmiddels 24 werkcoaches van het UWV gecertificeerd om met deze scan te kunnen gaan werken en zodoende een beter zicht te krijgen op de inzetbaarheid van werknemers.

Hoe ouder hoe vitaler
De afgelopen periode is de vitaliteitscan toegepast op ruim 2.000 medewerkers in de verschillende leeftijdscategorieën. Daarmee is een representatief beeld ontstaan van de huidige vitaliteit van de Nederlandse werknemer. Duidelijk is nu dat er verschillen in vitaliteit tussen de verschillende leeftijdscategorieën zijn en vooroordelen worden gelogenstraft. Zo scoren juist werknemers in de categorieën 45-plus, 55-plus en 65-plus overall beter op vitaliteit dan de leeftijdscategorieën onder 45 jaar. Vitaliteit neemt dus toe met de jaren.

Meer relativeringsvermogen
Patricia Heerkens, directeur van Oudstanding: ‘Het is duidelijk geworden dat de vitaliteitbeleving bij de ervaren generatie overall hoger is dan bij de andere leeftijdsgroepen. De druk om te presteren is daar lager en deze groep beschikt over meer relativeringsvermogen en veel ervaring en kennis. Het is een bevestiging van onze visie en toont aan dat deze generatie niet alleen uitstekend inzetbaar is op de arbeidsmarkt, maar daar bovendien zeer veel heeft toe te voegen. Het vroegtijdig afscheid nemen van de ervaren generaties leidt namelijk tot het creëren van ‘kennisafval’, wat een catastrofe is voor het bedrijfsleven en de Nederlandse economie. ‘

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

  1. M. Waanders op

    Graag zou ik dit artikel meesturen met mijn sollicitatie brieven want de 30 plussers zijn er niet van te overtuigen dat iemand van 52 een waardevolle inbreng heeft in een bedrijf.

  2. Gert Valk op

    Eindelijk iemand die het eens opneemt voor de oudere generatie , want tegenwoordig is alles maar toegespitst op de jongeren tot 30-35 jaar. De “oudjes” hangen er maar een beetje bij en tellen niet echt mee. Maar dat ze wel degelijk nog van waarde zijn blijkt wel uit dit artikel.

  3. Caroline van der Meulen op

    Goed artikel! Ik maak mijn man er meteen attent op. Die is 47 en wordt door uitzendbureau’s als een hoogbejaarde man behandeld…