Organisaties onvoldoende voorbereid op langer doorwerken

1

Slechts een kwart van de ondernemingen is erop voorbereid om langer doorwerken van ouderen mogelijk te maken. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN onder haar leden. De vereniging roept haar leden dan ook op om werk te maken van inzetbaarheid.

Uit de enquête bleek verder dat 59 procent van de ondernemers nu geen uitvoering geeft aan maatregelen om ouderen langer aan het werk te houden. Van deze groep ondernemers geeft 71 procent aan wel met het onderwerp aan de slag te willen.

Volgens Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid van de AWVN, gaat de vereniging in 2010 zwaar inzetten op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van mensen: ‘Je moet dan denken aan de employability van mensen, een goed gezondheidsbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid. Voor mensen die nu nog extern zijn, moet je denken aan een goed diversteitsbeleid. Die duurzame inzetbaarheid is belangrijk met het oog op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Binnenkort komen we in een periode van 25 jaar waarin de beroepsbevolking almaar zal krimpen. Dat kunnen we alleen opvangen door te werken aan de inzetbaarheid van mensen.’

Het beeld is dat werkgevers in tijden van recessie de hand op de knip houden als het gaat om opleidingen, maar dat is volgens Van der Steen niet waar: ‘Er is het afgelopen jaar heel veel gedaan aan opleidingen, en niet alleen omdat dat moest voor bepaalde regelingen. Werkgevers zien de ontwikkelingen op zich afkomen en zien ook dat het in hun eigen belang is om mensen goed opgeleid te houden. Het wordt belangrijk om mensen langer en effectiever in te zetten en dat kan alleen wanneer ze over de juiste skills beschikken.’

HR-instrumentarium

In dit licht is het bijzonder te zien dat 60 procent van de werkgevers zich realiseert dat het bestaande HR-instrumentarium niet toereikend is. ‘De spa zal dus in sommige gevallen echt dieper de grond in moeten. Je moet dan denken aan een gevoelig onderwerp als demotie: het mogelijk maken dat oudere werknemers een klein stapje terug doen om langer fit te blijven. Ik ken nog geen bedrijven die een goed werkend en gedragen demotiebeleid hebben, terwijl daar wel kansen liggen. We moeten echt op zoek naar salarissystemen die de duurzame inzetbaarheid van mensen bevorderen.’

Een ander HR-instrument waar opnieuw naar gekeken kan worden is de levensloopregeling: ‘Dat is geen succes geworden, maar de gedachte erachter blijft wel degelijk interessant’.

Actieplan

Van der Steen riep onlangs op een congres werkgevers op om een actieplan voor duurzame inzetbaarheid te maken. ‘Dat kan heel simpel. Je schrijft de thema’s op die van belang zijn. Daarnaast wat je de afgelopen twee jaar hebt gedaan, wat je in 2010 gaat doen, wat je in de komende 5 jaar gaat doen en met welke kleine acties je kunt gaan experimenteren. Het gaat erom dat je structureel in kaart brengt wat je al hebt gedaan en wat er nog moet gebeuren.’

Het voordeel daarvan is meerledig: ‘Het biedt onder meer een goed handvat voor communicatie binnen de onderneming en vergemakkelijkt het contact met de vakbonden omdat zij deze onderwerpen ook belangrijk vinden.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Wilga Janssen op

    Goed van de AWVN dat ze vanuit werkgeversperspectief het voortouw nemen. Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat je vanaf je 50e afgeschreven wordt.
    Zelf zou ik graag zien dat leidinggevenden en medewerkers samen onderzoeken hoe ze in hun organisatie vorm kunnen geven aan het binden en boeien van hun senior medewerkers. Een begeleidingskundige aanpak zou hiervoor uitermate geschikt zijn. Kijk daarvoor eens op de website van ervarentalenten.nl. Onder ervaren talenten/producten/langer doorwerken vindt hierover informatie.

    Wilga Janssen, begeleidingskundige