Oordeel werkgever over medische toestand werknemer niet relevant

0

Een werkgever mag best vinden dat een deskundigenoordeel van het UWV niet deugt. Maar om daar juridische consequenties aan te verbinden, moet die stelling wel onderbouwd worden. De werkgever heeft geen medische deskundigheid; het is dus niet meer dan een mening.

De situatie

Een werkneemster is sinds 1 juni 2010 in dienst op een jaarcontract. Op 19 december wordt ze ziek.  In  januari 2011 stop de werkgever de loonbetaling en stelt meteen voor om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkneemster gaat daar niet mee akkoord.
De bedrijfsarts oordeelt dat de werkneemster spanningsgerelateerde klachten heeft maar dat er geen sprake is van ziekte, en dus ook geen arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte.
Het deskundigenoordeel dat de werkneemster aan het UWV vraagt, bevestigt haar eigen standpunt: ze kon, en kan niet werken. Toch doet de werkgever opnieuw en voorstel tot beëindiging.
De psycholoog van de werkneemster rapporteert begin februari dat de werkneemster antidepressiva krijgt en dat het nog zeker 4 tot 6 weken duurt voor ze weer kan werken. De bedrijfsarts constateert eind februari dat er een psychologisch klachtenbeeld is dat het functioneren nadelig beïnvloedt. Maar hij signaleert ook een arbeidsconflict dat het opstellen van een reïntegratieplan in de weg staat. Hij adviseert om eerst het arbeidsgeschil op te lossen. De werkgever eist toch van de werkneemster dat ze op 4 maart weer begint.

De vordering

De werkneemster stapt naar de rechter om zo loonbetaling af te dwingen.

Het verweer

De werkgever verweert zich met de stelling dat de werkneemster niet meewerkt aan de reïntegratie en dus geen recht op loon heeft. De werkgever vindt dat de werkneemster niet ziek is.

Het oordeel

De kantonrechter wijst de loonvordering van de werkneemster toe.
Het eerste oordeel van de bedrijfsarts laat nog ruimte voor twijfel maar de werkgevers’ twijfel had  moeten verdwijnen door het duidelijke deskundigenoordeel van het UWV. Samen met de brief van de psycholoog had dat tot de conclusie bij de werkgever moeten leiden dat van reïntegratie voorlopig nog geen sprake kon zijn.

Medische oordeel werkgever

Uiteraard mag de werkgever zijn eigen opvattingen hebben over de ziekte van een werknemer. Maar dat wordt pas van belang als de werkgever met argumenten komt die de conclusie kunnen dragen dat het deskundigenoordeel van het UWV inhoudelijk of procedureel niet deugt. Maar de werkgever volstaat hier met het geven van een eigen visie Omdat de werkgever geen deskundigheid heeft op dit gebied, zijn de eigen mening en opvattingen van de werkgever niet te vertalen in juridisch relevante termen, zo oordeelt de rechter.

LJN BQ7660
Kantonrechter Assen
Loonbetaling bij ziekte
Kort geding
01 juni 2011

Door mr. Ingrid Kooiman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.