Ontslagrecht blijft Donner bezighouden

0

Het ontslagrecht blijft demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) bezighouden.

Volgens hem zal het onderwerp ook zeker aan de orde komen bij de heroverwegingen die werkgroepen van ambtenaren momenteel maken om 35 miljard euro aan bezuinigingen te vinden voor volgende kabinetten. Donner wees er vrijdag op dat bij deze heroverwegingen van beleid de wetgeving op het gebied van werkloosheid onder de loep wordt genomen.

De CDA-bewindsman heeft vrijdag zijn arbeidsmarktbrief ‘Op weg naar herstel’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin stelt hij dat bedrijven meer behoefte hebben aan flexibiliteit in hun personeelsbeleid door heviger internationale concurrentie en sneller veranderende eisen die aan de kennis van werknemers worden gesteld. Hierdoor neemt ook het aantal werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) toe.

Volgens Donner is het zaak ,,een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid” te vinden. ,,Sociale voorzieningen zullen zo ingericht moeten zijn dat ze voldoende zekerheid bieden en werknemers ondersteunen bij de overgang van de ene naar de andere baan.”

Deze week nog werd bekend dat uitkeringsinstantie UWV mensen die korter dan een jaar zonder werk zitten, voorlopig niet meer via een re-integratiebureau aan een baan helpt, maar alleen langdurig werklozen. Als gevolg van de economische crisis is de werkloosheid de afgelopen tijd gestegen. Het budget voor de re-integratietrajecten bleef echter gelijk volgens de uitkeringsinstantie.

Maar volgens Donner lijkt het erop dat het UWV ,,te lang op de oude voet is doorgegaan” met het besteden van re-integratiegelden, terwijl met de crisis het aantal werklozen dat voor hulp aanklopte, steeg. Hij onderzoekt nog wat de precieze gang van zaken is en wil dat werklozen de juiste hulp krijgen.

Meer informatie: Ministerie van SZW >>

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.