Ontslag via UWV WERKbedrijf

0

De meest voorkomende manier van ontslag verloopt via UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). De werkgever heeft voor opzegging van de arbeidsovereenkomst vooraf toestemming (ontslagvergunning) nodig van UWV WERKbedrijf.

Procedure

UWV WERKbedrijf beoordeelt of uw ontslagaanvraag redelijk is. Ook moet u als werkgever kunnen bewijzen dat u genoeg inspanningen heeft geleverd om ontslag te voorkomen. De procedure voor de aanvraag van een ontslagvergunning bij UWV WERKbedrijf is als volgt:

 1. U doet schriftelijk een aanvraag voor een ontslagvergunning bij de vestiging van UWV WERKbedrijf bij uw bedrijf in de buurt. Bij de ontslagaanvraag geeft u aan wat de redenen van het ontslag zijn, bijvoorbeeld persoonlijke gronden, bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte. Deze redenen moet u kunnen bewijzen.
 2. UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag door naar uw werknemer.
 3. Uw werknemer krijgt twee weken de tijd om een verweerschrift in te dienen bij UWV WERKbedrijf.
 4. UWV WERKbedrijf stuurt u het verweerschrift van uw werknemer.
 5. UWV WERKbedrijf reageert meestal binnen zes weken op uw verzoek om een ontslagvergunning. De uiteindelijke beslissing stuurt UWV WERKbedrijf naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Als UWV WERKbedrijf de ontslagvergunning verleent

Als UWV WERKbedrijf uw ontslagaanvraag goedkeurt, krijgt u een ontslagvergunning. Wilt u gebruik maken van deze vergunning? Dan moet u de werknemer binnen acht weken een brief sturen waarin u het arbeidscontract met hem opzegt. Op het moment dat u de werknemer heeft laten weten dat het arbeidscontract afloopt, gaat de opzegtermijn in. Meestal staat de lengte van de opzegtermijn in het arbeidscontract of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als dat niet het geval is, geldt de wettelijke opzegtermijn.

Als de ontslagvergunning niet is verleend door UWV WERKbedrijf

Als UWV WERKbedrijf uw ontslagaanvraag niet goedkeurt, blijft de werknemer bij u in dienst. U kunt dan bij de kantonrechter een verzoek indienen om het arbeidscontract alsnog te laten ontbinden.

Geen ontslagvergunning

Er is geen ontslagvergunning nodig wanneer het contract wordt beëindigd:

 • met wederzijds goedvinden;
 • tijdens de proeftijd;
 • van rechtswege, bijvoorbeeld omdat een tijdelijk contract afgelopen is of omdat de werknemer overlijdt;
 • op staande voet, bijvoorbeeld vanwege diefstal;
 • via de kantonrechter;
 • na een faillissement, door de curator.

Er kan ook geen gebruikgemaakt worden van de ontslagprocedure via het UWV WERKbedrijf wanneer de werknemer werkzaam is als:

 • ambtenaar;
 • onderwijzer of docent;
 • geestelijke;
 • huishoudelijke kracht bij een particulier gedurende maximaal twee dagen per week;
 • medewerker bij een semi-overheidsintstelling waarvan het ontslagbesluit in handen is van de overheid.

Ontslag via kantonrechter

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.