Ontslag nietig na negeren 26-weken -regel

0

Een werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden en dan een zelfstandige hetzelfde werk laten doen, is niet toegestaan als het UWV de ’26-weken-voorwaarde’ stelt.

De situatie

Voor een accountmanager bij het bedrijf Replicars is een ontslagvergunning aangevraagd wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Het bedrijf krijgt de vergunning onder de voorwaarde dat het niet binnen 26 weken na de toestemming een andere werknemer voor hetzelfde werk aanneemt. Daarmee worden ook uitzendkrachten en parttimers bedoeld. Als de werkgever meteen een zelfstandig agent inzet om het werk van de ontslagen accountmanager te doen, stapt deze naar de rechter. Hij eist dat hij weer aan het werk mag tegen de gebruikelijke voorwaarden en als dat niet mogelijk is, eist hij subsidiair een vergoeding van € 70.000 en uitkering van niet genoten vakantiedagen à somma van bijna € 16.000.

De onderbouwing

De werknemer stelt dat het ontslag nietig is omdat Replicars in strijd met de ontslagvergunning toch iemand anders hetzelfde werk laat doen. Subsidiair is de opzegging onder valse voorwendselen gedaan, er was blijkbaar geen bedrijfseconomische grond voor ontslag van de accountmanager.

De werkgever stelt dat haar financiële situatie nog steeds slecht is en dat zij al in de ontslagaanvraag heeft gemeld dat de werkzaamheden deels overgenomen zouden kunnen worden door agenten die op opdrachtbasis werken, tegen beduidend lagere kosten.

De werkzaamheden van de accountmanager zijn verdeeld over collega’s en het grootste deel is vergeven aan de agent. Replicars stelt dat het de vrijheid van een ondernemer is om gebruik te maken van werknemers, uitzendkrachten, gedetacheerden en/of opdrachtnemers.

Het oordeel

De kantonrechter bevestigt dat deze laatste stelling van Replicars op zich klopt, maar zij handelt in dit specifieke geval strijd met de 26-weken-voorwaarde van het UWV. Zeker omdat Replicars al voordat de ontslagvergunning binnen was de Duitse klanten heeft gemeld dat het werk door de agent zou worden overgenomen. De opzegging wordt daarom geacht zonder toestemming van het UWV te zijn gedaan en daarmee is de opzegging vernietigbaar.  Er zijn geen belemmeringen voor het herstel van het dienstverband naar voren gekomen en daarmee wordt de primaire vordering van de accountmanager toegewezen. Hij mag weer aan het werk, tegen de gebruikelijke voorwaarden.

26 weken clausule

Het UWV kan een ontslagvergunning toekennen onder voorwaarde van de 26-weken-voorwaarde uit artikel 4:5 Ontslagbesluit. De kantonrechter stelt dat dit artikel is bedoeld om de werknemer te beschermen tegen een ontslag puur en allen op grond van het feit dat zijn werk goedkoper door iemand anders gedaan kan worden. In de tekst van het artikel wordt alleen het vervangen door een werknemer genoemd, maar de strekking van het artikel is breder: ook uitzendkrachten, ingeleende krachten en zelfstandigen mogen niet worden ingezet als het UWV de 26-weken-voorwaarde heeft gesteld.

Bron: LJN BJ8094
Kantonrechter Nijmegen
Procedure: kort geding
Datum: 11 augustus 2009

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.