Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid ouderen

0

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzoeksbureau Ecorys een onderzoek gestart naar activiteiten op het gebied van participatie en duurzame inzetbaarheid van ouderen in het bedrijfsleven.

De positie van ouderen op de arbeidsmarkt is een actueel thema. Het verbeteren van de deelname en de inzetbaarheid van de ouder wordende werknemer zijn  doelstellingen van sociale partners en de overheid. Afspraken rondom duurzame inzetbaarheid kunnen worden vastgelegd in cao’s of personeelsbeleid. Het is de bedoeling dat beleid resulteert in concrete activiteiten binnen bedrijven en instellingen. Volgens Ecorys is er nog geen systematisch inzicht in de daadwerkelijk ontplooide activiteiten binnen bedrijven en instellingen die gericht zijn op het langer aan het werk houden van de ouder wordende werknemer.

2013
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Irmgard Borghouts en Peter Donker van Heel en richt zich op vitaliteit, scholing, mobiliteit, arbeidskosten, en werkhervattingskansen voor oudere werknemers. Het onderzoek omvat desk research, een telefonische enquête onder bedrijven in 2012 en in 2013 en gesprekken met een aantal focusgroepen. De resultaten worden in oktober 2013 verwacht.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.