Onderzoek naar arbeidsproductiviteit in publieke sector

0

De komende jaren komt er onderzoek naar arbeidsproductiviteit in de publieke sector. Het doel is om de arbeidsproductiviteit te verhogen door onder andere goede voorbeelden ter inspiratie te delen.

Het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het centrum voor Innovaties & Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE) van de TU Delft en het CAOP uit Den Haag. Het gaat om een samenwerking in de periode 2014  2018. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties subsidieert het onderzoek.

Groei nodig
Het uiteindelijke doel van de samenwerking is bijdragen aan de groei van de arbeidsproductiviteit in de publieke sector. Dit is hard nodig de komende jaren, zegt Loes Spaans, coördinator arbeidsverhoudingen van het CAOP. “In een tijd van bezuinigingen op de publieke sector, waardoor omvang en kwaliteit van de publieke voorzieningen onder druk staat, is het nodig om zoveel mogelijk dezelfde diensten te leveren maar dan met minder geld. Dan is het de vraag hoe je de arbeidsproductiviteit kunt verhogen. Een andere aansporing om de arbeidsproductiviteit te verhogen kwam in 2012 van het SCP, dat in het rapport ‘Waar voor ons belastinggeld?’ schreef dat de overheid de laatste jaren meer geld heeft besteed aan publieke voorzieningen, maar dat het niet heeft geleid tot een evenredig hogere productie.”

Wat voor stijging?
De arbeidsproductiviteit kan op een aantal manieren stijgen, zegt Spaans. “Welke methoden goed werken en breder ingezet kunnen worden, gaan we nu onderzoeken. In de zorg en in het onderwijs bestaan al enkele initiatieven om werkprocessen onder de loep te nemen, om daarmee kosten te besparen zonder dat de dienstverlening daaronder hoeft te lijden.”
Uiteindelijk is het de bedoeling om de sectoren zoveel mogelijk te laten delen in de resultaten van het onderzoek.

Volgens Jos Blank, directeur van het centrum in Delft, is het belangrijk om ook goed naar de wet- en regelgeving te kijken of daar voldoende stimulansen inzitten en geen drempels voor instellingen om doelmatig te werken. Instellingen die zo willen werken, moeten daarin niet worden gedwarsboomd door stroperige of perverse regelgeving.

Spaans: “Het zou enorm mooi zijn als HR-managers meer keuzeperspectieven hebben, afgaand op wat al bewezen is bij anderen, om de arbeidsproductiviteit van hun eigen organisatie te verhogen.”

Samenwerking
Waarom is er eigenlijk een samenwerking nodig tussen het CAOP en de TU Delft? Spaans: “De TU heeft veel wetenschappelijke expertise op dit terrein in huis en het CAOP is expert op het gebied van werken in de publieke sector en heeft een groot netwerk. Samen kunnen we nóg meer stappen zetten in het creëren en delen van kennis, dan dat we apart zouden kunnen doen. Daarnaast wil het CAOP graag een nieuwe leerstoel creëren, die zich bezighoudt met arbeidsproductiviteit in de publieke sector. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat zo’n leerstoel een goede impuls is om kennis te delen en aandacht voor actuele arbeidsmarkthema’s oplevert. Het is een mooie manier om wetenschap, beleid en praktijk van elkaar te laten leren.”

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.