Ondersteuningsteam arbeidsmarktknelpunten gaat langer door

1

Het ondersteuningsteam om knelpunten op de arbeidsmarkt te signaleren en waar mogelijk op te lossen, gaat tot 1 juli 2010 door met zijn werk.

Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten.

Volgens een woordvoerder van het ministerie is het ondersteuningsteam als een nuttig instrument ervaren: ‘Er is de afgelopen maanden een aantal keer gebruik gemaakt van het team, en daarin is goed werk verricht. Het functioneert als een soort smeerolie op plekken waar problemen zijn en dat is uiterst nuttig.’
Het team zou aanvankelijk op 31 december 2009 stoppen, maar minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft dit initiatief nu dus meer tijd, mede om met aanbevelingen te komen voor de periode na de crisis.

Werkzaamheden
Het team is bedoeld voor alle partijen die proberen om de werkloosheid in regio’s te bestrijden: werkgevers, werknemers, het UWV, gemeenten, ROC’s, et cetera. ‘En af en toe komen die partijen knelpunten tegen die een soepele aanpak van de werkloosheid in de weg staat. Het ondersteuningsteam kan helpen bij het maken van een analyse en eventueel te bemiddelen. Het doel is dus echt om de samenwerking te verbeteren.’
De teamleden fungeren daarbij als een soort individuele ‘mediators’ met als doel een soepele aansluiting van bedrijven bij de uitvoerings- en scholingsinstellingen, zoals ook mobiliteitscentra, jongerenloketten en werkpleinen. Daarnaast richt het team zich op knelpunten in de samenwerking tussen bedrijven, overheden en instanties zoals het UWV.

Conclusies
Op de vraag of er al algemene conclusies getrokken kunnen worden, werd ontkennend geantwoord. Daarvoor is het nog te vroeg volgens het ministerie, de aanbevelingen worden op z’n vroegst deze zomer gepresenteerd.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Laura van Luipen op

    Als jouw dienstverband 'in slaapstand wordt gezet' na 2 jaar ziekte, dan blijf je dus in dienst en heb je geen recht op een transitievergoeding. Wel blijf je recht hebben op re-integratie door jouw werkgever. Na afloop van het 2e ziektejaar heb je wettelijk geen recht meer op salarisdoorbetaling en hoeft je werkgever ook geen pensioenbijdrage meer te betalen (maar check zekerheidshalve de pensioenpolis!). Als er echter mogelijkheden zijn tot het verrichten van passend werk, en je gaat dat passende werk ook doen, dan heb je recht op een passend salaris voor de gewerkte uren.