Onderhandelingsresultaat cao Homeshopping

0

FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Werkgeversvereniging voor Homeshopping Bedrijven (WHB) zijn tot overeenstemming gekomen over verlenging van de cao.

De cao heeft een looptijd van twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2010.

Per 1 december 2010 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,5 procent over 12 maal het periodeloon van november 2010, exclusief vakantiegeld. Voor werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn wordt de uitkering naar rato toegepast.

Daarnaast kunnen de werknemers rekenen op een structurele loonsverhoging van 1,25 procent per 1 februari 2011 en van 1,5 procent per 1 oktober 2011.

Ook is afgesproken dat werkgevers met ingang van 1 januari 2011 alleen nog maar gebruik maken van uitzendbureaus die NEN-4400 gecertificeerd zijn of die certificering hebben aangevraagd. Daarnaast zullen de werkgevers zich inspannen om het aantal stageplaatsen tijdens de looptijd van de cao te verhogen en EVC te bevorderen.

Meer cao berichten »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.