Nog geen nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer

0

Op 15 september was er een nieuwe onderhandelingsronde voor de cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Deze onderhandelingen hebben niet tot een cao-akkoord geleid.

In mei van dit jaar zijn de cao-partijen gestart met de onderhandelingen. Na vier maanden verschillen werkgevers en vakbonden over een aantal punten nog erg van mening. Zoals bij vele cao-onderhandelingen is het belangrijkste geschilpunt een loonsverhoging.

Loonbod
FNV Bondgenoten laat weten dat de werkgevers wel voor het eerst met een loonbod zijn gekomen. “De werkgevers bieden een loonsverhoging van 1 procent. Deze willen ze echter pas in laten gaan op 1 januari 2011.” Voor FNV Bondgenoten is dit bod te mager. Zij hebben koopkrachtbehoud geëist, maar dan wel vanaf 1 januari 2010.

Looptijd
De vorige cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg liep tot eind 2009. De werkgevers willen nu een cao met een looptijd van twee jaar, dus voor 2010 en 2011. De vakbond betwijfeld of haar achterban hiermee akkoord gaat.

Overige punten
Maar dit zijn niet de enige punten waar werkgevers en vakbonden het niet over eens kunnen worden. FNV Bondgenoten: “Ook op onze andere cao-voorstellen willen de werkgevers niet toehappen. Zo hebben we geen overeenstemming kunnen bereiken over het loon van uitzendkrachten. Wij zijn van mening dat deze werknemers vanaf dag 1 volgens dezelfde loonschaal betaald moeten worden en dezelfde toeslagen moeten krijgen als werknemers in dienst van het transportbedrijf. Gelijk werk betekent gelijk loon. Werkgevers willen daar niet aan.” Ook over de fiscale verrekening van de vakbondscontributie en het voorstel om werknemers een geschoonde uitdraai van de boordcomputer te verstrekken, zodat chauffeurs hun uren beter kunnen controleren, kreeg geen instemming van de werkgevers.

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen uit de laatste onderhandelingsronde gekomen. Zo hebben cao-partijen afgesproken dat werknemers die werkloos dreigen te worden toch aan de slag kunnen blijven in de sector. Daarnaast zijn werkgevers bereid om arbeidsplaatsen aan te bieden aan Wajongers.

Op 6 oktober zal er verder onderhandeld worden over de cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.