Nieuwe EU-verordeningen grensoverschrijdend werken

0

Per 1 mei 2010 gelden er voor het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie nieuwe EU-verordeningen

Mensen kunnen vanaf 1 mei 2010 gemakkelijker elders in de Europese Unie terecht, zonder bezorgd te hoeven zijn over hun opgebouwde sociale zekerheidsrechten.

Op die dag zijn er twee nieuwe verordeningen van de EU van kracht. Hierdoor sluiten de sociale verzekeringen van de Lidstaten beter op elkaar aan. Een toelichting op de nieuwe verordeningen is vorige week aan minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden.

De verordeningen sociale zekerheid voorkomen bijvoorbeeld dat bij vertrek naar een andere EU-Lidstaat iemand zijn sociale zekerheidsrechten kwijtraakt of onder geen enkel sociale zekerheidsstelsel valt. Omgekeerd beschermt het mensen tegen dubbel verzekerd raken en dubbele premie moeten betalen. De regels gelden voor werknemers, zelfstandigen en niet-actieve personen die vallen onder de sociale zekerheidswetgeving van één of meer Lidstaten.

Lidstaten van de Europese Unie hebben de sociale zekerheid in hun eigen land verschillend geregeld. De coördinerende afspraken in verordeningen zorgen ervoor dat die verschillen niet belemmerend werken op het zogenoemde vrij verkeer van werknemers. Nederland heeft daar baat bij omdat het sterk afhankelijk is van internationale handel. Daardoor komen buitenlanders naar Nederland, maar gaan ook Nederlanders naar het buitenland.

De afspraken over Europese samenwerking in grensoverschrijdende sociale zekerheid worden al meer dan vijftig jaar vastgelegd in verordeningen. Die verordeningen moeten vrij verkeer van werknemers bevorderen door de afspraken over sociale zekerheidsrechten van mensen als zij in een ander land gaan werken te coördineren. De nieuwe sociale verzekeringsregels die op 1 mei van kracht zijn geworden bestaan uit een basisverordening (EG 883/2004) en een toepassingsverordening (EG 987/2009). De commissie Verzekeringsaangelegenheden heeft hierover een toelichting geschreven. In de commissie werken Nederlandse uitvoeringsinstanties als de SVB, het UWV, College voor Zorgverzekeringen en de belastingdienst samen met een aantal ministeries.

Meer informatie: Ministerie van SZW »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.