Nieuwe bijzondere leerstoel onderwijsarbeidsmarkt

1

Met ingang van 1 januari 2013 gaat de bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het Instituut ReflecT van de Universiteit van Tilburg en het CAOP te Den Haag van start.

De complexe onderwijsarbeidsmarkt vraagt om specifieke kennis en expertise en gedegen wetenschappelijk onderzoek. Dergelijk onderzoek kan goed worden benut voor de onderbouwing van de beleidspraktijk. Binnen de bijzondere leerstoel gaan twee te benoemen bijzonder hoogleraren zich daarom bezig houden met de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de onderwijsarbeidsmarkt. Het gaat daarbij om de professionele ontwikkeling van en tekorten aan onderwijspersoneel, de mobiliteit van leraren, het imago van het beroep, de vergrijzing en de arbeidsproductiviteit.

De leerstoel, gefinancierd door OCW en ondergebracht bij de Universiteit van Tilburg, richt zich op onderzoek, op onderwijs en op kennisuitwisseling en kennisverspreiding.

Onderwijs en onderzoek

In hun onderzoek bestuderen de hoogleraren de ontwikkelingen van de onderwijsarbeidsmarkt in tijd en in vergelijking met andere sectoren en de private sector. Daarnaast verzorgen zij het bijbehorende keuzevak voor masterstudenten van diverse studierichtingen, postacademische cursussen en gastcolleges.

Kennisuitwisseling en kennisverspreiding

De leerstoel vervult een platformfunctie voor de kennisuitwisseling en de kennisverspreiding. Zo komt er jaarlijks een congres rond actuele arbeidsmarktthema’s in de publieke sector voor sociale partners, wetenschappers, bestuurders, beleidsambtenaren, MR-leden en studenten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Ruim 25 jaar geleden heb ik al gezegd dat er nodig meer kennis en moest komen over HR onderwijs personeel. een leerkracht (en ander bij het onderwijs berokken personeel) heeft zijn eigen specifieke problemen die heel ander liggen dan bij een doorsnee medewerker, alleen het feit dat de beloningsstructuur anders is opgebouwd. Gelukkig wordt er nu iets aan gedaan.