Nieuwe banen voor gehandicapten niet nieuw

2

De cijfers over hoeveel banen zijn gecreëerd voor mensen met een beperking in 2013 en 2014 kwamen deze week naar buiten. In twee jaar zijn er bijna 11.000 banen bijgekomen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Helaas zijn deze nieuwe banen vooral voor mensen die al een baan hadden in een sociale werkplaats.

Het overgrote deel van de door staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) getelde 11.000 nieuwe banen betreft detacheringen en begeleid werken door bemiddeling en ondersteuning van sociale bedrijven. Dat meldt het platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Cedris. Cedris schrijft: ‘In deze tussenmeting is vooral sprake van verschuiving van werk en niet van extra werk. Dat verbaast op zichzelf niet in een economie met amper groei. Het ministerie telt nieuwe detacheringen ook mee. Terecht, want voor de private sector zijn dit nieuwe werkplekken, en het laat zien dat een beweging naar inclusief werkgeverschap is ingezet.

Intussen heeft dit voor de doelgroep nog niet echt geleid tot ‘meer werkgelegenheid’, want deze banen zijn doorgaans ingevuld door mensen  die al een dienstverband hadden, nl. bij een SW-bedrijf. Het totaal aantal werkzame mensen met een SW-indicatie is in 2013 en 2014  beperkt gegroeid, namelijk met slechts 416 personen . Dit was de echte groei in werkgelegenheid voor SW-ers. Het aantal mensen met SW-indicatie dat extra aan het werk is gekomen is dus veel beperkter dan de genoemde groei van het aantal detacheringen vanuit de SW.’

Voor op het schema

Eind dit jaar moet het bedrijfsleven 6000 extra banen hebben voor mensen die zich door ziekte of handicap moeilijk kunnen redden op de arbeidsmarkt. In het bedrijfsleven zijn er nu al 9.224 banen bij voor mensen met een beperking. Werkgevers liggen vóór op het schema. Bij de overheid stond de teller eind 2014 op 1508 banen voor arbeidsgehandicapten. Dat moeten er dit jaar 3000 worden.

Arbeidsgehandicapten

Vanaf 2017 hangt bedrijven die niet genoeg arbeidsgehandicapten in dienst nemen, een boete boven het hoofd van 5000 euro per niet-ingevulde werkplek. De afspraak is dat er de komende elf jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidshandicap: 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid.

Lees ook: ‘Loonprikkel speelt beperkte rol in succes Participatiewet’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. John Bosems op

  Deze macro cijfers zijn bemoedigend voor het bedrijfsleven. Tegelijk toont het aan dat er nog behoorlijk wat moet gebeuren.
  Hopelijk werkt de overheid mee door flexibliteit en samenwerkingsgericht de visie achter de wetgeving in te vullen.
  Ronduit teleurstellend is de wijze waarop de overheid zelf haar plicht invult. Door het insourcen van de schoonmaak en groenvoorziening zal ze in de komende jaren mooie cijfers laten zien, terwijl dat in realiteit geen groei maar het overhevelen van banen is, van private sector naar de publieke.

 2. Karin Kuiper op

  Het aantal te creëren banen staat niet in verhouding tot het aantal arbeidsgehandicapten. Zij worden bevoordeeld als je het afzet tegen het aantal banen voor niet-arbeidsgehandicapten.
  Helaas zullen niet-arbeidsgehandicapten hun baan verliezen omdat bedrijven idd. contracten als schoonmaak en groenonderhoud opzeggen. Deze werkzaamheden worden dan ingevuld door arbeidsgehandicapten zoals de overheid dit ook doet. 
  De starre regels waaraan een arbeidsgehandicapte moet voldoen en de baan aan moet voldoen, heeft er voor gezorgd dat wij geen arbeidsgehandicapte konden aannemen die meetelt voor het quotum.