Nieuwe arbeidsmarktwet WAB bijna door Eerste Kamer

0

De Wet Arbeidsmarkt in Balans kan hoogstwaarschijnlijk rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en de SGP staan positief tegenover de nieuwe arbeidsmarktplannen. Op dinsdag 28 mei wordt er gestemd over het wetsvoorstel.

De steun van de coalitiepartijen is op voorwaarde dat de minister met een beleid komt waarmee slecht betaalde zzp’ers worden beschermd en schijnzelfstandigheid wordt voorkomen. Hiervoor heeft de VVD een motie ingediend die werd ondersteund door D66, CDA en Christenunie.

Eerste Kamer kritisch in debat

Maandagavond was er een lang debat over de wet in de Eerste Kamer. Het was op voorhand niet zeker of er voldoende steun zou komen voor de wet die een pakket aan maatregelen omvat om de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen. Veel Kamerleden uitten in het debat kritiek op het wetsvoorstel. Die richtte zich met name op de verhouding tussen payrolling en uitzendorganisaties, op de aanpassing van het ontslagrecht en op het verlengen van de ketenregeling van twee naar drie jaar.

Waterbedeffect

Veel partijen zijn bang voor een ‘waterbedeffect’, waarvoor de Raad van State eerder al waarschuwde in een advies over de nieuwe wet. Hiermee wordt bedoelt dat de verlichting die een maatregel kan geven, gemakkelijk leidt tot nieuwe knelpunten elders op de arbeidsmarkt. Dit waterbedeffect van de WAB kan leiden tot knelpunten bij bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendwerk. Bijna alle woordvoerders gaven aan dat de beantwoording door de minister van groot belang zal zijn bij de finale afweging van het wetsvoorstel.

Spoorboekje van Koolmees’ masterplan

Koolmees erkent de vrees en geeft aan dat het kabinet daarom meerdere trajecten tegelijkertijd wil invoeren. Naast de Wet arbeidsmarkt in balans zijn ook de plannen rondom loondoorbetaling bij ziekte (per 1 januari 2020) en het zzp-pakket (vooralsnog per 1 januari 2021) onderdeel van het traject. Omdat verschillende Kamerleden behoefte hebben aan meer duidelijkheid rondom dit totaalpakket, wordt er deze week nog een ‘spoorboekje’ opgeleverd door ‘stationschef’ Koolmees. In dit ‘grote masterplan van Koolmees’, zoals verschillende Kamerleden het noemen, staan alle maatregelen en voorstellen op een rij met het moment waarop ze ingevoerd worden. Die brief hierover stuurt hij uiterlijk vrijdag 24 mei, 12.00 uur. Verschillende fracties willen dit meenemen in de afweging bij hun oordeel over het wetsvoorstel.

Gewetensbezwaarden

De SGP diende een motie in om ‘gewetensbezwaarden’ te ontzien. De partij wil een aanpassing in het wetsvoorstel waaruit blijkt dat ontslag als gevolg van gewetensbezwaar geen reden kan zijn die wordt opgevoerd in de nieuwe ‘cumulatiegrond’. Met deze nieuwe ontslaggrond kunnen meerdere ‘onvoldragen’ ontslaggronden gezamenlijk reden zijn voor ontslag.

Verplicht pensioenregeling payroll uitgesteld

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil de regering zorgen dat payrollkrachten een adequate pensioenregeling krijgen. Minister Koolmees wil rekening houden met de complexe materie van de pensioenregeling en de implementatie ervan. Daarom wordt de invoer van deze regeling met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2021.

Volgende week dinsdag stemt de Eerste Kamer over de arbeidsmarktwet. Als de wet wordt aangenomen, gaat die in op 1 januari 2020.

  • Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flexwerk moet verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

    In deze whitepaper zet arbeidsrechtjurist Edith van Schie alvast de belangrijkste voorstellen uit deze nieuwe arbeidswet voor u op een rij.

    Download de whitepaper

Bron: Eerste Kamer

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.