Nieuw factsheet over loonkostensubsidies en staatssteun

0

Regels rondom loonkostensubsidies en staatssteun zijn niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer ze samenkomen.

Europa decentraal, het kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden, komt met een factsheet om de regels rondom loonkostensubsidies duidelijk te maken.

Europa decentraal is met de factsheet gekomen omdat er de afgelopen tijd flink wat vragen over het onderwerp zijn binnengekomen. Adviseur staatssteun Maarten Aalbers: ‘Je moet dan denken aan enkele tientallen vragen. Overheden willen bijvoorbeeld weten waarom bepaalde kosten maar gedeeltelijk vergoed mogen worden wanneer een bedrijf een gehandicapte werknemer in dienst neemt.’

De komst van de factsheet is volgens Aalbers terug te voeren op twee politieke besluiten die tot de vragen hebben geleid: ‘In 2004 is de Wet Werk en Bijstand in werking getreden die een grote impuls heeft gegeven aan de mogelijkheden voor loonkostensubsidies. In 2008 is de Europese Commissie met een verordening gekomen om voor bedrijven en overheden beter inzichtelijk te maken wanneer er sprake is van staatssteun. Wanneer overheden zich aan de uitzonderingsregels in deze verordening houden, wordt het makkelijker om aan de staatssteunregels te voldoen. De regels zelf zijn dus niet veranderd, ze zijn inzichtelijker gemaakt.’
Wanneer overheden zich niet aan de staatssteunregels houden, kunnen de gevolgen groot zijn. Ze lopen het risico dat de steun inclusief rente teruggevorderd moet worden van het gesteunde bedrijf dat daardoor in financiële problemen kan komen, of dat er het volgende jaar geen accountantsverklaring wordt afgegeven. Momenteel is in Den Haag een wet in voorbereiding om eventuele boetes van de Europese Commissie, die nu altijd terecht komen bij het Rijk, door te vorderen op de betreffende decentrale overheid.

Wanneer is sprake van staatssteun?
Staatssteun is overheidssteun in de meest brede zin, waarbij een voordeel wordt verschaft aan bepaalde ondernemingen of bepaalde sectoren die daardoor worden begunstigd ten opzichte van andere ondernemingen of sectoren. Steun kan variëren van eenvoudige subsidies tot belastingfaciliteiten en de verkoop van grond onder de marktprijs. Als die steun er toe leidt dat een onderneming een voordeel krijgt dat die onderneming onder normale marktomstandigheden niet zou hebben gekregen, kan dat leiden tot concurrentievervalsing op de Europese markt. In dat geval is staatssteun verboden, maar het verbod is niet absoluut: onder bepaalde voorwaarden kan steun worden goedgekeurd.

Is er sprake van staatssteun?
Of er sprake is van staatssteun, wordt duidelijk bij beantwoording van de volgende vragen. Wanneer alle vragen bevestigend worden beantwoord, is er sprake van staatssteun.
– Is er sprake van een voordeel dat door staatsmiddelen (overheidsgeld) wordt bekostigd?
– Is er sprake van een voordeel voor een onderneming, dat deze niet op een commerciële
manier zou hebben gekregen?
– Is het voordeel selectief: worden ‘bepaalde ondernemingen of producties’ bevoordeeld?
– Is er sprake van concurrentievervalsing of beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten?

Uitzonderingen
Toch is staatssteun in sommige gevallen toegestaan. Zo zijn er uitzonderingen voor kwetsbare werknemers als langdurig werklozen en gehandicapte werknemers. Ook mogen decentrale overheden steun geven aan het mkb om de werkgelegenheid te bevorderen. Het steunbedrag is dan echter wel beperkt.

Melding of kennisgeving
Wanneer er sprake is van een vrijstelling, dan dient de decentrale overheid dat ter kennisgeving aan te bieden aan de Europese Commissie. Wanneer er niet aan een vrijstelling is voldaan, is het in sommige gevallen tóch mogelijk om loonkostensubsidies te mogen verlenen. Er moet dan een melding gedaan worden, waarna de Europese Commissie na ongeveer twee maanden uitsluitsel geeft.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Meer informatie:
Factsheet Loonkostensubsidies en staatssteun:

Dossier staatsteun van Europa decentraal

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.