Niet-westerse jongeren vaker werkloos

0

Het aantal werkloze niet-westerse allochtone jongeren is het afgelopen jaar snel gestegen. Waar onder autochtone jongeren het percentage werklozen rond de 9 procent ligt, is dat onder allochtone jongeren opgelopen naar 29 procent. Dat blijkt uit cijfers van FORUM, een instituut voor multiculturele vraagstukken.

Marokkaanse jongeren spannen de kroon met een werkloosheidspercentage van 39 procent. Turkse jongeren doen het niet veel beter met 33 procent. Surinaamse en Antilliaanse jongeren komen op 27 procent uit.

Stijging
Daarbij stijgt de werkloosheid onder allochtone jongeren veel sneller. Tussen 2011 en 2012 steeg de werkloosheid onder van origine Nederlandse jongeren met slechts 1 procentpunt, onder allochtone jongeren was dat 7 procent. Vooral onder Surinaamse jongeren stijgt de werkloosheid snel. Was in 2011 nog 15 procent werkloos, in 2012 is dat 27 procent. Ook meer Marokkaanse en Turkse jongeren zijn werkloos geworden, vooral in het eerste kwartaal van dit jaar.

Verklaring
Volgens FORUM komt dat voor een aanzienlijk deel door de grote stijging van de werkloosheid onder allochtone vrouwen. Zij zijn zichzelf namelijk meer en meer tot de beroepsbevolking gaan rekenen en zijn dus op zoek naar werk. In het verleden hadden deze vrouwen geen werk, maar zochten ze evenmin naar een baan.

‘Dat heeft te maken met twee zaken. Enerzijds raken de middelen in een gezin uitgeput, dus moet ook de vrouw op zoek naar een baantje voor geld’, verklaart een woordvoerder van FORUM. ‘Anderzijds komen er veel jongeren uit leertrajecten die waren verlengd. Door de Taskforce Jeugdwerkloosheid hebben zij bijvoorbeeld langer gestudeerd, maar die studies lopen nu ook af. Dus komen die jongeren de arbeidsmarkt op.’

Een derde verklaring is het feit dat deze groep jongeren vaak tijdelijke baantjes heeft. ‘Of baantjes via een uitzendbureau. Dat zijn de eerste banen die sneuvelen in een crisis’, aldus de woordvoerder.

Algemeen
Als er wordt gekeken naar alle leeftijdscategorieën gaat het evenmin goed voor de allochtonen. In het eerste kwartaal van 2012 was 15 procent van de allochtonen werkloos, tegenover 5 procent van de autochtone Nederlanders. In totaal zijn er in Nederland 510.000 werklozen. Ruim 125.000 van hen is van niet-westerse allochtone afkomst.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.