Negatief sentiment bij werkgevers

0

Werkgevers blijven ook komend kwartaal somber over de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktbarometer van Manpower. Uit het onderzoek komen ook sterke wisselingen in het sentiment naar voren: kennelijk is er veel onzekerheid bij werkgevers.

In het onderzoek werden 750 Nederlandse werkgevers gevraagd of de totale werkgelegenheid op hun locatie gedurende de drie maanden tot eind september zal veranderen ten opzichte van dit kwartaal. 3 procent van de werkgevers verwacht het personeel te zullen uitbreiden, 5 procent verwacht een afname van personeel en 91 procent verwacht geen veranderingen. Het netto werkgelegenheidscijfer komt daarmee uit op -2 procent. Wanneer er gecorrigeerd wordt op seizoensinvloeden, komt het cijfer uit op -3 procent.

Sentiment
Volgens Jilko Andringa, algemeen directeur ManpowerGroup Nederland, zegt het cijfer iets over het sentiment bij werkgevers. ‘ Je kunt er geen voorspellingen over reële werkgelegenheid aan koppelen. De ene ondervraagde kan bij wijze van spreken met  één persoon willen inkrimpen, terwijl de andere met  honderd wil uitbreiden.’ Aan de andere kant blijkt de trend wel vaak te kloppen. ‘ Omdat we dit onderzoek al tien jaar in Nederland doen, weten we wel dat het sentiment een goede voorspeller is van wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Gekoppeld aan alle andere trendberichten, bijvoorbeeld de recente berichten  van het UWV Werkbedrijf en De Nederlandsche Bank, kun je daaruit het idee destilleren dat we het dieptepunt op de arbeidsmarkt nog niet hebben bereikt.’

Sterke wisselingen
De soms sterke wisselingen in het sentiment zijn opvallend. Blijkbaar is er veel onzekerheid bij werkgevers, zegt Andringa. ‘ Er hoeft vanmiddag maar negatief nieuws uit Duitsland te komen of positief nieuws uit Amerika, en de kaarten liggen al weer heel anders op tafel. De enige zekerheid is vandaag onzekerheid. Ook voor bedrijven is dat trouwens lastig. Vandaag zijn ze bezig met opschalen en recruitment, morgen met het plannen van een reorganisatie. Het maakt het moeilijk om vanuit een langetermijnstrategie te werken. Vroeger had je een strategie voor vijf jaar, die periode gaat bij sommige bedrijven terug naar drie, twee of zelfs één jaar. Het is ongelofelijk ingewikkeld om een constante koers te varen. De winnaars van deze tijd zijn zij die flexibel en wendbaar kunnen inspringen op de veranderingen waar ze mee te maken hebben.’

Regio’ s
In bijna alle regio’ s laten de cijfers in de Arbeidsmarktbarometer van Manpower zien dat er aanhoudend negatieve verwachtingen zijn ten aanzien van de omvang van het personeelsbestand. In West-Nederland zijn de werkgevers nog het minst pessimistisch met een neutrale verwachting van 0 procent. Zowel vergeleken met het vorige kwartaal als met hetzelfde kwartaal een jaar geleden, is die positie nauwelijks veranderd (van -1 procent in beide kwartalen naar 0 procent). Ook Zuid-Nederland laat weinig beweging zien (-5 procent Q2 naar -4 procent Q3). In Noord-Nederland werden de verwachtingen duidelijk somberder (van 0 procent Q2 naar -6 procent Q3). Hoewel de werkgevers in Oost-Nederland aanhoudend negatief zijn (-3 procent) is daar toch sprake van een verbetering ten opzichte van het vorig kwartaal (-10 procent).

Sectoren
Ook per sector bezien wijzen de meeste verwachtingen op een verdere krimp van de werkgelegenheid. Wel lijkt de bouwsector het grootste dieptepunt achter zich te hebben met -1 procent (was -6 procent in Q2). Ook in de publieke sector (waarin ook de zorg is begrepen) zijn de verwachtingen weliswaar negatief maar toch iets beter dan het afgelopen kwartaal (-3 procent t.o.v. -11 procent in Q2). Duidelijk verslechterd echter zijn de verwachtingen in de zakelijke dienstverlening. Na een opleving van de verwachtingen in Q2 (+4 procent), zijn de werkgevers in deze sector voor het komend kwartaal uitgesproken negatief (-9 procent).

Internationaal
Het onderzoek wordt uitgevoerd in 42 landen. Nederland bevindt zich qua verwachtingen min of meer in de Europese middenmoot. Omringende landen kennen vergelijkbare cijfers (België -3 procent, Frankrijk -1 procent), maar er zijn ook duidelijk landen met betere perspectieven zoals Duitsland (+4 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+5 procent). Negatief blijven de verwachtingen in zuid Europa (Italië -10 procent en Spanje -5 procent).

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.