Nederland nog niet klaar voor Participatiewet

3

De Participatiewet is nog niet aangenomen, maar als dit gebeurt in 2015 moeten veel bedrijven zich gaan aanpassen.

De Participatiewet is in het leven geroepen om 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, zoals Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening. Bedrijven en overheid gaan hiervoor zowel beschutte als niet-beschutte banen scheppen.

Uit het onderzoek Vraag naar arbeid van het SCP dat op 13 mei 2014 werd, blijkt dat veel bedrijven nog een lange weg te gaan hebben voordat er genoeg mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn. Het in dienst nemen van mensen met een beperking heeft volgens het onderzoek een zeer lage prioriteit. Het diversiteitsbeleid voor andere groepen, zoals allochtonen en vrouwen aan de top, wordt vaak als belangrijker beschouwd. Een reden hiervoor kan zijn dat veel werkgevers niet op de hoogte zijn van de regelgeving en het feit dat zij geen weet hebben van no-riskpolissen en loonkostensubsidies.

In de discussie in de aanloop naar de Participatiewet wordt volgens het onderzoek wel de zorg geuit of er voor de doelgroep en in het bijzonder voor herkeurde Wajongers voldoende werk is en of werkgevers bereid zijn hen in dienst te nemen. Gezien de belangstelling die het onderwerp tot nu toe heeft in het personeelsbeleid van werkgevers, lijkt het tamelijk ambitieus om te veronderstellen dat het aangekondigde aantal banen in het huidige economische klimaat gehaald gaan worden zonder extra maatregelen.

“Wie kan werken, moet daarvoor de kans krijgen, of je nou een beperking hebt of niet,” vindt Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is haar doel om met deze wet zoveel mogelijk mensen aan de slag te helpen.

In 2016 vindt het eerste beoordelingsmoment plaats op basis van de resultaten uit 2015. Als er niet genoeg banen worden gecreëerd, treedt een quotumregeling in werking.

Bron: Rijksoverheid en SCP

Lees ook:
Tweede Kamer steunt Participatiewet
Kabinet houdt bedrijven aan participatiewet

Het uitgangspunt van de Participatiewet is het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Maar hoe? Bezoek voor het antwoord op deze vraag de Praktijkdag Participatiewet.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Jan van der Zanden op

  Toch vreemd Ik werkte o.a. bij een stichting met zeker 30% Wajongers. Het was daar beleid om hen met voorkeur aan te nemen waar maar enigszins mogelijk. Deze werkten zeer succesvol. Gaf nauwelijks ziekteverzuim en ze waren bovengemiddeld gemotiveerd om hun werk goed uit te voeren.

 2. Sjoukje Broer op

  Ik denk dat veel bedrijven geen banen gaan creëren als ze gelijktijdig mensen moeten laten afvloeien wegens de crisis. Verder denk ik dat bepaald soort functie (zoals bij ons: huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en hun assistenten met minimaal niveau 4) niet makkelijk kunnen worden vervuld door mensen met een beperking (tenzij uitsluitend licht fysiek)

 3. hans leenders op

  Maar Sjouke, er zal toch ook ondersteunend personeel zijn? Denk aan secretaresses, administratieve medewerkers, financiele administratie, catering, schoonmaak. Daar zul je het dan moeten zoeken.
  Als we niet streng zijn, dan denk ik dat we ook nergens gaan komen; iedere werkgever heeft dan zijn eigen smoes.