‘Monitor uitvoer Participatiewet’

6

De overheid moet de uitvoer van de Participatiewet de komende jaren goed controleren. Dat schrijven vakbonden CNV en FNV. De wet werd dinsdag inhoudelijk behandeld door de Eerste Kamer.

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen.

De wet verplicht werkgevers de komende jaren om 125.000 arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten te creëren. Als dit aantal niet wordt gehaald treedt een quotumwet in werking. Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid om bedrijven met te weinig arbeidsgehandicapten sancties op te leggen.

Te vrijblijvend
Volgens de FNV zijn de afspraken in de Participatiewet veel te vrijblijvend. ‘Onze oproep aan de Eerste Kamer: laat staatssecretaris Klijnsma haar huiswerk doen. Zij moet regelen dat gemeenten verplicht blijven om zorg te dragen voor arbeidsgehandicapten die graag willen werken,’ schrijft FNV-voorzitter Ton Heerts.

Het CNV is minder kritisch maar roept de Tweede Kamer op om de komende jaren de vinger aan de pols te houden. ‘Het gaat om een adequate begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Wij zullen de Kamer hierop blijven aanspreken,’ aldus CNV voorzitter Maurice Limmen.

Senaat grotendeels overtuigd
Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Participatiewet op 1 juli goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet treedt dan op 1 januari 2015 in werking. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer hadden vooral de partijen die eerder in de Tweede Kamer tegenstemden kritiek op de wet. ‘Ik verwijt het kabinet dat het de verdenking op zich laadt dat het vooral om budgettaire redenen heeft gekeken waar miljarden kunnen worden bespaard en dat het daarbij ook is uitgekomen bij de wereld van de sociale zekerheid,’ stelde GroenLinks senator Tof Thissen.

Kleinsma:  ‘Als wij nooit iets zouden doen aan de groepen WSW, Wajong en bijstandsgerechtigden, zouden die groepen behoorlijk groeien in de loop der jaren. Wij geven nu minder meer geld uit aan deze groepen. Dit betekent dus dat wij ook kijken naar het budget, waar inderdaad een taakstelling op zit. De filosofie achter deze wetgeving is dat ieder mens in Nederland moet kunnen meedoen en dat het eigenlijk heel normaal moet worden voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.’

Lees ook: 114 miljoen EU-geld voor Participatieweten Tweede Kamer steunt Participatiewet

 

Weten wat de Participatiewet in de praktijk betekent? Lees het verhaal van Lars van der Hoorn.

Sinds twee jaar werken er negen mensen met een arbeidsbeperking in zijn metaalfabriek.
‘Dit voelt goed als mens, niet altijd als ondernemer’

 

 

Lees meer over:

Over Auteur

6 reacties

 1. R Zwaanswijk op

  Nog steeds staat de vraag open wat er met de boete gebeurd als je als bedrijf geen vacatures hebt. Moet je dan mensen ontslaan om arbeidsgehandicapten aan te nemen om de boete te ontlopen? Werkt het UWV daaraan mee?
  Vertel het maar. Ik weet het niet.

 2. Sjoukje Broer op

  Sluit me volledig aan bij Zwaanswijk hierboven. En wil daar aan toevoegen dat ik met UWV en Gemeenten in gesprek ben geweest en geen van de partijen kon mijn vraag beantwoorden hoe zij een arbeidsgehandicapte zien functioneren in een organisatie met uitsluitend functies op medisch gebied waarvoor minimaal niveau 4 vakdiploma vereist is en voor de meeste fuincties HBO / acad. niveau. Niet elke werkgever kan deze doelgroep werk bieden, en overhead creeren en overhead kunnen we uit de tarieven niet financieren. (intussen vullen de zorgverzerkeraars wél hun zakken)

 3. Linda Hovius op

  Hoe zit het eigenlijk met de overheid zelf? Halen rijk, provincie en gemeentes zelf overal de quota? En alle andere publieke organisaties, zoals agentschappen? Immers: dit kabinet denkt zeker te weten dat het KAN in de praktijk (en als het niet gebeurt, is dat dus gebrek aan wil), dus ik zou zeggen: bewijs het!
  Dit geldt natuurlijk ook voor FNV en CNV. Hoeveel arbeidsgehandicapten zijn daar eigenlijk betaald in dienst?

 4. Annette van Wanroij op

  en wat als je als MVO al veel arbeidsgehandicapten in dienst hebt? Krijg je dan een boete omdat je er niet nog meer aanneemt?

 5. Emiel Lijbrink op

  Nee. Boetes kunnen pas gegeven worden als de Quotumwet wordt ingevoerd en de 125.000 banen, waarvan 100.000 door het bedrijfsleven niet worden gehaald.