Mogelijk opnieuw discussie over arbeidstijden

0

De Europese Commissie zet eerste stappen om de Arbeidstijdenrichtlijn aan te passen. Doel is om helderheid te verschaffen over de vraag of wachttijd nu wel of niet gezien moet worden als werktijd.

Al sinds 2003 wordt er in Europa gesteggeld over die vraag.

In december 2003 begon de Europese Commissie aan een herziening van de Arbeidstijdenrichtlijn. De geldende regelgeving moest aangepast worden, mede omdat het Europese Hof van Justitie had geoordeeld dat wachttijd ook als werktijd moet worden beschouwd.
Volgens Karin van den Brand van Europa decentraal (kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden) is die aanpassing toen niet doorgegaan: ‘Het Europees Parlement kon zich in die uitspraak van het Hof vinden, maar de Europese landen niet. Onder meer Nederland verwachtte grote financiële en personele consequenties van het aanmerken van wachttijd als werktijd, met name in de zorgsector, brandweer en defensie. Omdat die twee standpunten niet te verenigen waren, veranderde er niets.’

Nieuwe Commissie

Met het aantreden van een nieuwe Europese Commissie, verandert er mogelijk wel weer wat. De Commissie heeft het voornemen om de Arbeidstijdenrichtlijn aan te passen omdat het de huidige situaties onwenselijk vindt. Daarom wil men alsnog tot een herziening komen.
De Commissie is eerst met een mededeling gekomen. Daarin gaat men eerst in op de veranderingen die de afgelopen twintig jaar hebben plaatsgevonden met betrekking tot arbeidstijd. De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd in de EU is gedaald, het aantal deeltijdwerkers is gestegen, er is sprake van toenemende variatie in de werktijden in de loop van het jaar en het werkzame leven, met meer nadruk op maatregelen om werk en privéleven te combineren.
Karin van den Brand: ‘En nu is er een inspraakprocedure voor de sociale partners gestart. Werkgevers en werknemers mogen vertellen of ze een verandering willen en hoe die er dan uit moet komen te zien. Daarnaast wordt er gekeken hoe de verschillende EU-landen deze situatie nu geregeld hebben. Ten slotte wordt gekeken of een aanpassing van de regeling mogelijk is.’

Decentrale overheden

De drie hierboven genoemde uitspraken van het Europese Hof van Justitie waarin geoordeeld werd dat wachttijd ook als werktijd moet worden beschouwd, hebben in veel lidstaten, en vooral bij decentrale overheden, tot verwarring en problemen geleid bij ziekenhuis- en brandweerdiensten. In reactie op deze uitspraken is in Nederland het Arbeidstijdenbesluit aangescherpt. Hierin staat nu dat er tussen twee aanwezigheidsdiensten 11 uur rust moet zijn. Deze rust mag maximaal twee keer per week worden ingekort, waaraan voorwaarden zijn verbonden. Herziening van de Europese arbeidstijdenregeling kan hier mogelijk, opnieuw, verandering in brengen.

Opt-out regeling

Een andere regeling wordt waarschijnlijk niet aangepast. In de Arbeidstijdenrichtlijn staat dat een werkweek gemiddeld maximaal 48 uur mag duren, gemeten over een periode van drie maanden. Wel zijn er opt-outregelingen, wat betekent dat landen niet mee willen doen. 5 landen maken daar in dit geval volledig gebruik van, en tien gedeeltelijk. De Commissie wilde dat voor alle landen gelijk trekken, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken omdat het Verenigd Koninkrijk niet mee wilde doen.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel. 
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.