Dit moet HR lezen in december

0

Wat moet HR lezen om bij te blijven in je vakgebied? Dr. Job Hoogendoorn selecteert iedere maand de belangrijkste boeken en publicaties die jij als HR-professional kunt lezen ter inspiratie. Deze maand aandacht voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, vacatures en de selectieprocedure.

Controle drift

Bureaucratische processen lijken zich als lavastromen uit te storten over organisaties. Controle, regels. protocollen, monitoring, sturing, registraties en accreditaties vragen steeds meer tijd en aandacht en zorgen voor steeds meer frustraties. Hier tegenover zien we tal van (would be) goeroes, die aangeven dat het ook zonder dit soort controlprocessen kan en dat het bureaucratische dwangcorset risicoloos kan worden afgeschud. Thijs Homan, hoogleraar aan de Open Universiteit te Heerlen, probeert in zijn nieuwste boek zowel de liefhebbers van eigentijdse controlemechanismen als de optimistische auteurs, die denken dat het ook wel zonder kan, van repliek te dienen. Homan zorgt voor de commentaren en reflectie, die je van een wetenschapper mag verwachten: natuurlijk is controle niet overbodig, maar er is geen aanleiding voor beheerskramp. Ook geeft hij aan hoe een optimum tussen vrijheid en controle gezocht en aangebracht kan worden.
In Control? Perspectieven op de beheerskramp in en om organisaties, Thijs Homan, Boom Uitgevers, Amsterdam.

Creativiteit van medewerkers

Creativiteit behoort blijkens onderzoek van  het World Economic Forum de komende jaren tot de drie belangrijkste vaardigheden die medewerkers nodig hebben. Onderzoek van IBM onder 1500 CEO’s uit 60 landen laat zien dat zij creativiteit zien als belangrijkste factor voor het toekomstig succes van hun organisatie. Het is dus de moeite waard om aandacht te besteden aan het versterken van de creativiteit van medewerkers. Jef Gasperz, hoogleraar innovatie bij Nijenrode Business University, draagt hier graag aan bij met zijn nieuwe Innovatie-boek. Hij beschrijft onder meer hoe creatieve toppers kansen ontdekken, hoe je meer kansen in beeld krijgt (“driehonderd kansen in tien minuten”) en hoe je, dankzij een kansgerichte mindset, ook anderen kunt coachen op kansen.
Zo ontdek je Kansen voor Innovatie, Jef  Gasperz, Cadenza Books.

Gender Gap

Dit jaar kelderde Nederland van een 16e naar een 32e plaats op de Global Gender Gap Index, een ranglijst van het World Economic Forum voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De positie op deze ranglijst wordt bepaald door de mate van gelijkheid voor onderwerpen als onderwijs, gezondheid, werk, inkomen en politieke macht. In ons land is de genderkloof voor 74% gedicht, terwijl dat in 2016 nog voor 76% was. Dat is niet zo’n grote achteruitgang. De val in de ranking heeft dus vooal te maken met andere landen die Nederland inhalen. Zo scoort ons land iets lager op de politieke indicatoren, en scoort het zwak wat betreft arbeidsmarkt en belonings-egaliteit. Maar aan de andere kant scoort ons land wel weer als beste op de onderwijs indicatoren. Vrouwen scoren in Nederland op alle onderzochte onderwijsniveau’s beter dan de mannen. Nederland kan nog veel leren van IJsland, Noorwegen en Finland, die op de eerste drie plaatsen van de ranglijst staan en waar de genderkloof inmiddels voor respectievelijk 90%, 83% en 82% gedicht is. Vrouwenquota voor bestuurs- en commissarisfuncties, betere kinderopvang en meer ouderschapsverlof voor mannen kunnen dragen aan een betere ranking.
De Global Gender Gap Index 2017.

Vacatures

UWV maakte deze maand, op basis van eigen onderzoek onder tweeduizend bedrijven, bekend dat het aantal vacatures dit jaar door de een miljoen heen schiet. Een derde daarvan is volgens de uitkeringsinstantie moeilijk vervulbaar. De laatste keer dat er zoveel vacatures waren, was voor de economische crisis, van 2006 tot 2008. UWV verwacht lastig te vervullen vacatures vooral in de bouwsector en de ICT. Dat komt vooral door het ontbreken van de juiste opleiding, ervaring of vakkennis. Volgens het UWV, in haar rapport “Blik op het werven van personeel”, stijgt het aantal banen in alle sectoren, met uitzondering van de financiële dienstverlening. Daar verdwijnen van 2016 tot en met 2018 circa 21.000 banen.
Blik op het werven van personeel,  UWV, Amsterdam, november 2017.

Selectieprocedure

Er is in de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van instrumenten voor personeelsselectie. Uit dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat het traditionele face-to-face interview een weinig betrouwbare basis biedt voor selectie-beslissingen die uitzicht bieden op aanstelling van goed presterende medewerkers. Gelukkig kan de geldigheid van voorspellingen een stuk verbeterd worden indien het traditionele interview gestructureerd wordt rond assessments van kennis en vaardigheid, die moeilijk voor de gek te houden zijn en een behoorlijke voorspellende waar-de hebben. Ook zijn er assessments, die minstens zo valide zijn als het gestructureerde interview, maar waarvan de toepassing veel minder kosten met zich meebrengt. Door Don Moore wordt nader op deze testen ingegaan.
How to improve the Accuracy and Reduce the Cost of Personnel Selection, Don A. Moore, in California Management Review,  Vol. 60, Issue 1, 2017.

Motieven voor vertrek

Vertrekmotieven, de zaken waar werknemers vanaf willen, komen niet altijd overeen met de zaken, die werknemers vervolgens zoeken in hun nieuwe baan, blijkt uit onderzoek onder meer dan 1600 Amerikaanse en Canadese werknemers. Salaris blijkt in dit onderzoek het belangrijkste vertrekmotief (voor 27% van de respondenten) , gevolgd door zaken als de tijd besteed aan het woon-werk-verkeer (17%), het gebrek aan uitdaging in het werk, de afwezigheid van groeimogelijkheden en en een minder prettige relatie met leidinggevenden. Bij de gezochte verbeteringen in de nieuwe werkkring staat voor 29% van de respondenten de beloning op de eerste plaats, maar op de tweede plaats komt de kans op een goede Work-life-balance, gevolgd door de woon-werk tijdbesteding, groeimogelijkheden, een prettige werkrelatie met collega’s en een prettige werk-omgeving.  Voor de Canadezen blijkt salaris zowel aan de vertrekkant als bij het zoeken naar een nieuwe werkkring een grotere rol te spelen dan bij de Amerikanen.
Key factors to retaining top performers, Ceridian, Pulse of Talent Report, 2017.

Lees meer over:

Over Auteur

Dr. Job Hoogendoorn is auteur bij XpertHR. Ook is hij partner bij Erasmus Research & Business Support (ERBS). Hiervoor was hij hoofddocent HRM en directeur van de parttime master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Hij publiceert over HRM, SHRM, HR Planning, talent management, MD, opleiding en ontwikkeling en medezeggenschap. Voor vragen kun u mailen aan jhoogendoorn@rsm.nl.