MKB: ‘Juist nu de arbeidsmarkt moderniseren’

4

Ondanks de bezuinigingen en de krimpende economie ziet voorzitter Hans Biesheuvel van MKB Nederland kansen om juist nu de arbeidsmarkt te moderniseren. Arbeid moet snel flexibeler worden en het onderwijs moet zich meer gaan richten op wat het bedrijfsleven nodig heeft, betoogt Biesheuvel.

‘Nederland staat er relatief goed voor. We hebben een lage werkloosheid. Om dat zo te houden, is de arbeidsmarkt hoognodig aan modernisering toe. Het moet flexibeler,’ aldus Biesheuvel in een interview met ANP. ‘Een ondernemer moet makkelijker kunnen beslissen om iemand aan te nemen, zonder daar voor altijd aan vast te zitten. Het zou een gemiste kans zijn als we dit moment niet aangrijpen voor verandering.’

Over het toekomstige arbeidstekort zegt hij: ‘We hebben een tekort aan technisch geschoold personeel en ook de vraag naar zorgpersoneel zal enorm toenemen. We toetsen basisschoolleerlingen op theoretische kennis en ze kiezen ook veelal voor theoretische opleidingen. De praktische kennis en vaardigheden worden in Nederland ondergewaardeerd, terwijl er juist veel behoefte is aan vakmanschap. We zouden veel meer moeten opleiden voor wat het bedrijfsleven nodig heeft. Ik roep de opleidingen en de politiek daartoe op.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

 1. Norman Dragt op

  Dit is natuurlijk niet moderniseren wat meneer Biesheuvel bedoeld. Dit is terug naar de situatie van voor de bescherming van werknemers, de tijd waarin werknemers vogelvrij waren en de werkgever kon doen waar hij zin in had. Helaas blijken werkgevers als het gaat om modernisering van de arbeidsmarkt niet zo ondernemend te zijn als ze zijn met de producten die ze verkopen en de benadering van hun klanten.

 2. Frans Wuijts op

  Ik zou zeggen:
  – Maak je als bedrijfsleven minder afhankelijk van de politiek;
  – richt meer bedrijfsscholen en bedrijfstakscholen op evenals algemeen beroepsonderwijs naar eigen stiel;
  – als je dat als bedrijfsleven nodig hebt, zorg je daar dan ook zelf voor en bekostig je dat ook zelf;
  – ga samenwerkend daarmee aan de slag en benut de vakleerkrachten en vakonderwijsdeskundige leerkrachten e.d. daar zo veel mogelijk bij;

 3. De arbeidsmarkt is net als de meeste markten een plaats van vraag en aanbod. Iedereen is het erover eens dat er de komende jaren schaarste gaat ontstaan op deze markt. Dit zal niet alleen zijn in de zorg en in de techniek, maar ook in diverse andere vakgebieden.

  Vakmensen komen daarbij centraal te staan en zullen meer en meer zelf kunnen bepalen in welke samenwerkingsvorm / arbeidsrelatie ze willen acteren. Gegeven de nieuwe generaties en hun wensen ten aanzien van flexibiliteit, verwacht ik steeds meer mogelijkheden voor MKB organisaties. De ‘bescherming’ van werknemers is daarbij steeds minder van belang. Mensen worden steeds zelfsturender.

  Aanpassingen door de politiek zijn naar mening wenselijk, maar niet noodzakelijk. Flexibiliteit voor MKB organisaties kan nu al bereikt worden door veel meer samen te werken tussen organisaties. Door werknemers ’tijdelijk’ uit te lenen, kan de werknemer kennis en ervaring opdoen in een andere werkomgeving, hetgeen weer goed is voor de ontwikkeling van de werknemer en uiteindelijk ook de organisaties waar hij mee samenwerkt. Daarnaast kan voor tijdelijke vraagstukken specialisme en ervaring uit de flexibele schil geput worden. Voor het MKB liggen hier mooie kansen.

  Ik ben het eens dat instroom van jongeren op de arbeidsmarkt in verschillende vakgebieden, zoals de zorg en techniek wellicht momenteel wat onderbelicht is. Uiteindelijk blijft het echter de vakman/vakvrouw die de keuze maakt wat het beste past bij zijn passie/ambitie.

 4. Wilga Janssen op

  Opleiden voor de arbeidsmarkt is a. korte termijn denken en b. vrijwel onmogelijk. Een tekort nu, aan een specifieke technische vakbekwaamheid betekent niet dat dit tekort er ook nog is als de student klaar is met zijn opleiding. Of dat het tekort nog om dezelfde kennis en kunde gaat. De initiele opleiding zou een brede en gedegen basisopleiding moeten zijn van waaruit leerlingen/studenten zich in hun beroep en via gerichte bedrijfsopleidingen (tijdelijk) kunnen specialiseren in de richting waarin dan (en ook weer tijdelijk) veel werk is.

  Wilga Janssen
  Ervaren Talenten