Minder regels voor werken met arbeidsgehandicapten

0

Gematigd positief zijn de eerste reacties op nieuwe maatregelen om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. De versimpeling van de regels is een opluchting. Maar dat gemeenten hét loket blijven voor het aanvragen van subsidie wordt betreurd. ‘Zij kunnen landelijk gemaakte afspraken anders interpreteren’, zegt de manager van een sociaalwerkbedrijf.

Een ‘breed offensief’ noemt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maatregelen en extra investeringen die arbeidsgehandicapten aan het werk moeten helpen. In haar brief aan de Kamer noemt zij dit een grote opgave. ‘Op termijn (tot 2026) moeten 125.000 extra werkplekken voor mensen met beperkingen zijn gerealiseerd.’ Het plan houdt onder meer in:

  • Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden
  • (meer) Werken loont
  • Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden
  • Duurzaam werk wordt gestimuleerd

Ingrid Kooijman

Ingrid Kooijman, arbeidsrecht-specialist en juridisch auteur bij XpertHR Actueel, verwacht dat HR minder administratieve rompslomp krijgt bij het aanvragen van een no-riskpolis voor medewerkers met een beperking. Het zal ook makkelijker worden om loonkostensubsidie voor deze groep te krijgen via gemeenten. Vanaf 2020 komt er één wettelijke procedure voor de aanvraag.

Gemeenten

Dat is een vooruitgang, zegt Ingrid Kooijman, al is ze er nog niet gerust op: ‘Het aanvragen van deze loonkostensubsidie blijft via de gemeenten lopen.’ Manager Yvonne Pot van Biga Groep in Zeist, een sociaalwerkbedrijf met 550 medewerkers, had dit ook graag anders gezien. ‘Ik begrijp dat de staatssecretaris kiest voor decentralisatie, maar gemeenten kunnen de gemaakte afspraken anders interpreteren of uitwerken. Om die reden krijgen wij voor inwoners uit de gemeente Utrecht geen interne jobcoaching als dat wel nodig is. Ik wacht met spanning de uitwerking van de plannen af.’

Bij haar bedrijf hebben 400 medewerkers een wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) en 80 collega’s vallen onder de Participatiewet. Yvonne Pot: ‘Vanwege de rompslomp voor de laatste groep hebben we onze financiële administratie-afdeling moeten verdubbelen. Toen de staatssecretaris hier laatst op werkbezoek was, hebben wij haar op het hart gedrukt: maak het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.’

Laagste loonschaal

De Volkskrant meldt dat werkgevers en vakbonden anderhalf jaar de tijd krijgen om in cao’s een laagste loonschaal met minimumloon op te nemen. ‘Nu schrijft de laagste schaal vaak 120 procent minimumloon voor, waardoor het inhuren van een gehandicapte extra duur is.’

Juridisch expert Ingrid Kooijman weet dat voor het slagen van het ‘offensief’ veel afhangt van deze loonafspraken: ‘Werkgevers zijn nu vaak terughoudend, omdat medewerkers met een beperking niet altijd voor de volle 100 procent kunnen werken. Maar ik lees in de brief aan de Tweede Kamer ook dat slechts 49 procent van de cao’s een loonschaal op minimumniveau heeft. Als dat niet meer wordt, wil de minister een wettelijke regeling in de Participatiewet activeren. Die maakt het mogelijk iemand dan toch op individuele basis aan te nemen voor het minimumloon. Dan krijg je wel een groep mensen die buiten de cao-loonafspraken valt. Bovendien creëer je  ongelijkheid in betaling. De vraag is of dat wenselijk is.’

Manager Pot van Biga Groep waardeert het dat de staatssecretaris is teruggekomen op haar eerdere plan om deze groep loondispensatie te geven. ‘Daar is terecht actie tegen gevoerd, want dat betekent dat je altijd afhankelijk blijft van een aanvullende uitkering van de gemeente. Nu betaalt de werkgever 100 procent uit, maar hij krijgt daar een deel van de loonkosten voor terug.’

Bijverdienen

Voor arbeidsgehandicapten is een voordeel van de nieuwe plannen dat ze meer geld overhouden aan een baan. Volgens het Financieele Dagblad mogen ze tot 130 euro boven het bijstandsniveau (tijdelijk) bijverdienen. Lukt het niet om in het arbeidsproces te blijven, dan mogen ze terugvallen op hun oude uitkering. Het uitkeringsbeleid wordt op dit punt dus minder streng.

Staatssecretaris Van Ark wil de maatregelen tot en met 2020 ondersteunen met in totaal 70 miljoen euro. Vanaf 2021 wordt structureel 17 miljoen euro ingezet.

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.