Miljoenennota 2013: koopkracht daalt fors

4

De koopkracht daalt fors komend jaar. Dat staat in de Miljoenennota 2013. De Minister van Financiën heeft de nota vandaag, op Prinsjesdag, aangeboden aan de Tweede Kamer.

In de Miljoenennota staan dit jaar nauwelijks nieuwe dingen. De basis van de begroting bestaat uit de maatregelen uit het Vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

Daling koopkracht

De gemiddelde koopkracht daalt in 2013 met 0,75 procent. Dat is het vierde jaar op rij: in de periode 2010 tot en met 2013 daalt hij met 4 procent. Dit jaar gaat de koopkracht met 1,75 procent omlaag.
De daling wordt vooral veroorzaakt door hogere zorg- en pensioenpremies, hogere btw en hogere accijnzen op alcohol en tabak. Het kabinet gaat ervan uit dat de basispremie in de zorg met 20 euro stijgt. Het eigen risico stijgt van 220 naar 350 euro per jaar.

Werkloosheid

De economie krimpt dit jaar met 0,5 procent. Volgend jaar voorziet het CPB een licht herstel van 0,75 procent. De werkloosheid stijgt naar gemiddeld 5,75 procent in 2013. Dat niveau is sinds het midden van de jaren negentig niet meer voorgekomen.

Versterken economische groei

Het kabinet blijft komend jaar inzetten op mogelijkheden om de economische groei te versterken. Zo is er 2,8 miljard euro beschikbaar om de topsectoren van de Nederlandse economie topsector (logistiek, life sciences, hightech, creatieve industrie, energie, water, chemie, tuinbouw en agrofood) verder uit te bouwen. Verder worden regelingen uitgebreid voor bedrijven die ondanks de economische tegenwind groeikansen zien. Vooral kleine, innovatieve bedrijven en starters blijken in de praktijk moeite te hebben om financiering te vinden. Ook is het de bedoeling dat ondernemers minder tijd kwijt zijn met de administratie: er wordt voor bijna 110 miljoen euro geschrapt in onnodige regels en bureaucratie.

Reacties

De werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland) zijn tevreden over de terugdringing van het begrotingstekort in 2013 tot onder de drie procent. Dat is volgens hen nodig om de financiële stabiliteit van Nederland veilig te stellen. De ondernemingsorganisaties zijn van mening dat er geen nieuwe lastenverzwaringen op tafel mogen komen en dat de forenzenbelasting van tafel moet. Voor de verhoging van de BTW is compensatie toegezegd, en daar zullen de ondernemers partijen aan houden.
Ton Heerts, voorzitter van FNV/De Nieuwe Vakbeweging in oprichting is minder tevreden met de plannen: ‘Veeg die slechte Kunduz-plannen van tafel en maak zo ruimte voor een nieuwe sociale agenda voor de komende jaren. Er moet een sociale agenda komen met de grote vraagstukken waar sociaal-economisch Nederland mee worstelt.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

  1. Toch fijn dat het koningshuis ook fors in koopkracht achteruitgaat….. zomaar 5000 euro voor de koningin en 1000 euro voor Maxima en Alexander. Gelukkig kunnen ze dit compenseren door hun materiele en persoonlijke vergoedingen te verhogen, anders komen ze ook bij de voedselbank terecht zoals zoveel Nederlanders die steeds meer moeten inleveren. Maar nu de zorg en eigen risico zoveel omhoog gaan, zal dit probleem snel zijn opgelost, want voor de meeste Nederlanders, vooral ouderen, is het niet meer te betalen en kunnen zich dus ook niet meer laten behandelen. Terug achter de geraniums en wachten op het (versnelde) einde. Dit is ook een manier om de dekkingsgraad van de Pensioenfondsen op te krikken. Werken totdat je bijna met ??n been in het graf staat, de pensioenen verlagen, de zorg zo duur maken dat het onbetaalbaar wordt…… Tja, kassa……Dus zodra je niets meer opbrengt in deze maatschappij wordt je ‘afgeschreven……’Goed over nagedacht hoor….

  2. Rh@
    Ik ben het volkomen met je eens.
    Wat ik ook niet begrijp is dat je niets over de pensioenleeftijdverhoging van de vakbonden hoort. Het eerdere akkoord was al erg maar dit slaat alles. Daar heb je 40 jaar VUT premie voor betaald zodat je (oudere) collega’s met 55 jaar met vervroegd pensioen konden. Staat in dit artikel maar een regeltje over Ton Heerts en zijn sociale agenda! Zou toch denken dat ze nu eens met de vuist op tafel moeten slaan. Daar betaal je vakbondscontributie voor!

  3. Gea Lotterman op

    Beste Rh@ op 8 september waren er overal in het land manifestaties/ demonstraties tegen de kunduz maatregelen. Vakbondsleden zijn opgeroepen mee te doen, waar was jij? Die vuist kunnen wij alleen maar samen maken. Jij bent daar net zo verantwoordelijk voor als ik. Alleen contributie betalen is echt niet genoeg, je moet laten zien dat je vakbondslid bent en bereid bent actie te voeren voor een goede zaak.

  4. @Geha: niet dat ik jou verantwoording schuldig ben over waar ik ben en wat ik doe, maar voor de goede orde: ik was in Amsterdam op 8 september! Dus eerst nadenken voordat je wat roept. En goed kijken naar wie je een reactie schrijft, want volgens mij wilde je die naar A schrijven; het pijltje onder de reactie verwijst naar naam of initialen.