Meer vaste banen bij het Rijk

0

Bij ministeries, diensten en bedrijven die voor het Rijk werken komen er samen ruim 3.350 vaste arbeidsplaatsen bij voor mensen in de lagere loonschalen. Dat is een forse toename; van de huidige 4.200 vaste arbeidsplaatsen in een lagere loonschaal bij het Rijk naar ruim 7.500.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Hierdoor krijgen meer mensen in lagere loonschalen een vaste baan bij het Rijk of bij een bedrijf dat voor het Rijk werkt, in plaats van een (tijdelijke) baan bij een extern bedrijf. Zo geeft het kabinet aandacht aan de kwetsbare positie op de arbeidsmarkt van mensen in de lagere loonschalen.

Langere contractduur
Het zijn vooral banen in de beveiliging, schoonmaak en post- en koeriersdiensten. Bij ministeries en diensten wordt werk dat vroeger was uitbesteed weer gedaan door werknemers in eigen dienst met vaste banen. Het gaat daarbij om 2.500 lager betaalde banen in de beveiliging, de schoonmaak en bij post- en koeriersdiensten. Bedrijven die voor het Rijk werken – vooral in de catering en de beveiliging – bieden de komende jaren minstens 850 vaste banen in een lage loonschaal. Het Rijk biedt die bedrijven een langere contractduur; zij kunnen hun personeel dan gemakkelijker in vaste dienst nemen in plaats van op een tijdelijk contract.

Omscholing ambtenaren
Aan de ene kant moet de Rijksoverheid kleiner worden. Tegelijkertijd wil het kabinet ervoor zorgen dat ambtenaren die bij de Rijksoverheid hun baan verliezen wel een andere baan krijgen. Daar zijn met de vakbonden ook afspraken over gemaakt. Dat speelt bijvoorbeeld bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Een deel van de gevangenbewaarders die hun baan verliezen door het sluiten van gevangenissen, kunnen na omscholing aan de slag in de beveiliging bij de Rijksoverheid.

Lees ook:
Oneerlijke verdeling werkloosheid
Werkloosheid opnieuw gestegen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.