Meer omzet voor uitzendbranche

2

Het herstel in de uitzendbranche zet door. De uitzendbureaus boekten in de vier weken tot 18 juni (week 21 tot en met 24) 4 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren nam met 5 procent toe. Dat maakte brancheorganisatie ABU dinsdag bekend.

De groei zat vooral in de industrie en de technische sector, waar het aantal uitzenduren met respectievelijk 19 en 8 procent toenam. In de medische sector nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten daarentegen met 11 procent af. In de administratieve sector werd 9 procent minder uren gedraaid door flexibel personeel.

In de eerste helft van 2010 nam zowel de omzet als het aantal uitzenduren met 3 procent af ten opzichte van de eerste zes maanden van 2009.

In deze periode vertoonde alleen de werkgelegenheid voor uitzendkrachten in de industrie groei (+10 procent). In de technische sector namen de uitzenduren in de eerste helft van het jaar nog met 5 procent af. In de medische en de administratieve sector werd 12 tot 14 procent minder gewerkt door uitzendkrachten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Alexander van den Heuvel op

    Ontbinding verzoeken wegens 'dwaling' (meer een civielrechtelijke term, en niet expliciet een van de redenen voor opzegging/ontbinding in de Wwz, dus minder makkelijk om de rechter hiervan te overtuigen) is niet eenvoudig. Ten eerste verzoek je ontbinding tijdens ziekte, dus zul je de rechter moeten overtuigen dat het opzegverbod 'tijdens ziekte' niet de reden van het verzoek is of als zodanig gezien moet worden. Ten tweede wordt het lastiger als er geen tussentijds opzegbeding is. Ten derde en belangrijkste: slaag er maar eens in dwaling aan te tonen, nu een werkgever tijdens sollicitatie niet naar ziekte mag vragen en de werknemer hier niets over hoeft te zeggen. De werknemer hoort dan wel omstandigheden te noemen tijdens sollicitatie die vervulling van de functie kunnen belemmeren, maar a) moet je dan aantonen ls Wg dat de Wn al ziek was voordat hij aan het werk begon en b) dat die ziekte inderdaad een direct effect heeft op de uitoefening van de functie. Een rechter zal niet snel meegaan in zo'n ontbinding wegens verwijtbaar handel en nalaten van de Wn

  2. Monique Van der van der Kist op

    Kan mij de frustratie voorstellen, maar krijg toch ook wel de indruk dat vooroordeel hier in bepaalde mate meespeelt. Vind bijvoorbeeld de uitdrukking "een volkomen normaal persoon" op zijn minst ongelukkig gekozen. U lijkt er bovendien wel heel gemakkelijk van uit te gaan dat deze werknemer niet binnen een jaar weer (aangepast) zal kunnen hervatten, alsmede dat u voor hem geen werk kunt bieden. Wellicht toch verstandig wat meer expertise in huis te halen.