Meer kleur in de top

0

Kleurrijk talent op de arbeidsmarkt neemt toe maar uit onderzoek van de media bleek vorig jaar dat er nauwelijks allochtonen zitten in de top van ‘ BV Nederland’ .

Het aandeel allochtonen in het hoger management is blijven steken op hooguit 2 procent.

Nieuw platform

Dit is de aanleiding geweest voor het nieuwe platform: Agora. Een samenwerkingsverband tussen multiculturele netwerken en professionals vanuit ABN AMRO, Delta Lloyd, EY, ING, NS, PwC en UWV.

Doel

Het doel van Agora is om talenten met diverse culturele achtergronden binnen organisaties optimaal te benutten. Dit doet zij door de talenten een podium te bieden en bewust(er) te maken van hun eigen kwaliteiten. Maar ook door een klankbord te zijn voor organisaties bij processen en interventies om de in- en doorstroom van multicultureel talent te bevorderen.

Uniek

“Het unieke van Agora is dat dit het eerste platform is dat zich richt op de in- en doorstroom van kleurrijk talent door een bottom-up benadering vanuit de aangesloten organisaties. Wij roepen andere organisaties op om zich ook aan te sluiten bij Agora,” aldus Cemil Yilmaz, één van de oprichters.

Afspiegeling van arbeidspotentieel

Organisaties van morgen kunnen alleen succesvol zijn als zij op alle lagen een afspiegeling zijn van het arbeidspotentieel in de samenleving. Door de handen ineen te slaan beoogt Agora meer draagvlak en daadkracht op dit vraagstuk.

Lancering

De lancering van Agora was op 30 januari in de vorm van een open dialoog met RvB leden, (top)managers en multiculturele professionals vanuit de aangesloten partners. De centrale vraag was: Wat is er nodig om culturele diversiteit ook in hogere lagen binnen organisaties te realiseren?
“We moeten het met z’n allen doen. Niet alleen door erover te praten, maar door daadwerkelijk actie te ondernemen. We hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid,” aldus Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO.

Lees ook: ‘Allochtonen vooruit op arbeidsmarkt

Bron: Agora

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.