Meer buitenlandse nepkenniswerkers opgespoord

0

Steeds meer misbruik van de soepeler regels voor kennismigranten wordt door de Arbeidsinspectie en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) opgespoord met gerichte controles.

Wegens twijfels bij de IND of ingehuurde vreemdelingen wel hoogopgeleide kenniswerkers zijn, heeft de Arbeidsinspectie vorig jaar bij 218 bedrijven gecontroleerd. Bij een kwart van de werkgevers bleek inderdaad iets mis.

Dat heeft de Arbeidsinspectie maandag bekendgemaakt. De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken stuitte in 2008 nog op misbruik bij 22 procent van de gecontroleerde bedrijven en in 2007 bleek bij 16 procent van de bezochte bedrijven iets mis. Overtredingen worden door de Arbeidsinspectie weer gemeld aan de IND, die zonodig de verblijfsvergunning van migranten intrekt.

De controle op de kennismigrantenregeling is de afgelopen jaren verscherpt om te voorkomen dat de soepeler toelatingsregels ten opzichte van andere arbeidsmigranten misbruikt worden. Zo zijn de Arbeidsinspectie en IND steeds nauwer gaan samenwerken. Ook zijn bestanden van de IND gekoppeld aan die van uitkeringsinstituut UWV om te controleren op de salarissen.

Het is voor werkgevers makkelijker gemaakt een werkvergunning te krijgen voor buitenlandse hoogopgeleiden en migranten met bijzondere beroepen, zoals balletdansers en sporters, omdat de regering graag ziet dat meer van deze mensen in ons land komen werken. Of er sprake is van een buitenlandse kenniswerker wordt onder meer getoetst aan de hand van het salaris.

Bij controles van de Arbeidsinspectie bleken migranten vaak te weinig te verdienen. Verder waren vreemdelingen aan het werk, terwijl er nog geen geldige vergunning was of deze was al verlopen. Ook is het voorgekomen dat een werkgever eerst een gewone werkvergunning voor een buitenlander is geweigerd, en vervolgens probeerde dezelfde persoon voor een twee keer zo hoog salaris aan de slag te krijgen via de kennismigrantenregeling.


Lees ook:

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.