Meer bazen willen werken met gehandicapten

2

Werkgevers verwachten meer te gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op dit moment zegt 48 procent van de bazen te werken met mensen uit bijvoorbeeld de bijstand of sociale werkplaats die door een handicap, verslaving of lage opleiding niet direct zonder hulp aan de slag kunnen. In de toekomst denkt 58 procent dat te gaan doen. In veel gevallen zal dit gebeuren op tijdelijke basis, in flexcontracten en via detachering.

Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in de septemberuitgave van het vakblad Werkt. van de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven Cedris. Aan het onderzoek hebben 411 werkgevers meegewerkt.

Cedris wil graag meer inzicht in de kansen van iemand die niet zomaar zelfstandig het minimumloon kan verdienen, omdat de politiek wil dat deze mensen meer aan de slag komen. Veel werkgevers denken dat de flexibele arbeidsmarkt deze groep meer kansen biedt. Slechts 16 procent denkt aan een vast contract voor deze werknemers. De organisatie van sociale diensten, Divosa, zei eerder dit jaar al dat driekwart van de mensen in de bijstand die werk vinden, aan de slag komt in tijdelijke flexbaantjes.

In de top 3 van ‘kansrijke’ sectoren voor werkzoekenden met een beperking staat volgens de werkgevers het groenonderhoud op de eerste plaats, de schoonmaak op twee en de zorg op drie. Ongeveer de helft van de bazen die nu al werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zeggen dat vooral te doen omdat het past in de cultuur van hun organisatie of omdat het past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Financiële voordelen spelen bij 28 procent van de bazen een rol.

Om werkgevers te stimuleren meer met kwetsbare mensen te werken, zouden financiële voordelen volgens vier op de tien nog wel helpen. Ook zou het volgens 34 procent van de ondervraagden stimuleren als financiële risico´s bij ziekte worden weggenomen. Verder wil een kwart versoepeling van het ontslagrecht en pleit 22 procent voor hulp in de begeleiding van deze arbeidskrachten.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. schaduwfractielid op

  Ik wil graag dat de werkgevers de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hen ziet als investering en hen een sociaal verantwoord loon betaald met perspectief.

  Dat hoeft niet te worden uitgedrukt in subsidie.

 2. Henk Duijn, arbeids- en organisatiepsycholoog op

  Het resultaat van het gehouden onderzoek lijkt een positieve mogelijkheid te bieden aan mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt.
  Onduidelijk is de mate van “sociale wenselijkheid” bij de beantwoording van de in het onderzoek gestelde vragen.
  De arbeidsmarkt wordt bepaald door vraag en aanbod. Belangrijk daarbij is dat het aanbod van personeel past bij de vraag aan personeel.
  Te vaak wordt door werkgevers gedacht dat mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt minder goed binnen hun organisatie zullen passen.
  Hierbij speelt dikwijls “eerst zien en dan geloven” een niet te onderschatten rol. Een gesubsidieerde mogelijkheid tot nadere kennismaking lijkt dan ook een goede oplossing om hieraan tegemoet te komen. Hierbij is het overigens wel essentieel dat van een dergelijke regeling geen misbruik wordt gemaakt.
  Het inlenen of in dienst nemen van mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt mag niet alleen gebaseerd zijn op “(minder) kosten” maar veel meer op mogelijke “baten”, onder meer in een op duurzaamheid gericht (volwaardig) traject van leren, kunnen en mogen functioneren binnen een arbeidsorganisatie. Het getuigt van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt een faire kans op een volwaardig takenpakket te bieden.