Meer arbeidsongeschikten dan verwacht

2

Het aantal mensen met een WIA-uitkering voor arbeidsongeschiktheid groeit harder dan verwacht. Ook het risico in de WIA te belanden is de afgelopen jaren toegenomen.

Dit blijkt uit kwartaalverkenningen die uitkeringsinstantie UWV woensdag heeft gepubliceerd.

Het beroep op de WIA is al enkele kwartalen hoger dan voorzien. Vorig jaar werden 29.500 WIA-uitkeringen toegekend, ongeveer tweeduizend meer dan was verwacht. UWV denkt dat halverwege dit jaar het totale aantal mensen met een WIA-uitkering boven de 100.000 komt.

UWV kan de toename maar voor een deel verklaren. De vergrijzing speelt een rol, omdat ouderen een hoger risico lopen. Maar de toename is groter dan op grond van de vergrijzing kon worden verwacht.

Tussen 2006 en 2008 nam het risico in de WIA te belanden toe. In 2006 kwamen per duizend werknemers 2,2 mensen in de WIA, in 2008 waren dat er 2,7. Dat is een toename met 23 procent, terwijl niet meer dan 5 procent is toe te schrijven aan de gevolgen van de vergrijzing. De stijging is te zien in alle sectoren, maar is het grootst bij de uitzendbedrijven, de gezondheidssector en het onderwijs.

De ‘strengere’ WIA kwam in 2006 in de plaats van de WAO. Het aantal werknemers dat in aanmerking komt voor een WIA-uitkering ligt nog altijd ver onder dat van de oude Arbeidsongeschiktheidswet. Groot verschil is onder meer dat mensen die voor minder dan 35 procent worden afgekeurd, volgens de WIA niet meer in aanmerking komen voor een uitkering, maar in dienst moeten blijven van hun werkgever.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. De zgn. aanscherping van het WIA-beleid met als doel minder mensen in deze regeling (Poortwachtersfunctie) blijkt in de praktijk een (politieke) farce. Degenen in vaste dienst hoeven zich geen zorgen te maken zij blijven hoe dan ook in dienst v.d. werkgever met vaak aangepast werk. Degenen met een flex. aanstelling en personen met een lage opleiding en degenen die geen rechtsbijstandverzekering hebben, zijn de pineut. De pijlen zijn dan ook op deze categorieen gericht. De ontwikkelde methodiek bij UVW is er op gericht vooral in te spelen op deze zwakke categorieen en vaak met succes. De uitkomsten van de keuringsmethoden leidden bijna altijd tot een arb.ongeschiktheid van minder dan 35%! Mensen die vaak al mentaal/lichamelijk ziek zijn worden onder druk van beroep/bezwaarprocedures geconfronteerd met deadlines. En als zij deze niet halen dan kunnen zij nergens meer een beroep op doen. Je wordt weliswaar uit de WIA gehouden maar komt terecht in de WW of de Bijstand. Hoezo succesvol beleid? Het is eerder het broekzak vestzak verhaal. Veel bedenkelijker is dat weerlozen bewust worden opgezocht om te scoren.