Mannen vinden geld het belangrijkst

0

Wanneer je als werkgever interne mobiliteit wilt stimuleren, dan moet je bij mannen een zak geld meebrengen. Vrouwen zijn daarentegen meer te motiveren met baanzekerheid en het investeren in ontwikkeling om ‘ beter’ te worden.

Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), door Intelligence Group in opdracht van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

Belang van mobiliteit
Voor werkgevers is het belangrijk om interne mobiliteit te stimuleren, zegt arbeidsmarktonderzoeker Roos Haasnoot. ‘ De waarde van personeel neemt toe naarmate de mensen meer kunnen. Het bekleden van verschillende posities is een goede weg daarnaartoe, omdat het zich in al die functies steeds weer kan ontwikkelen. Bovendien zouden veel werknemers meer uit zichzelf kunnen halen als ze meer gestimuleerd zouden worden om de volgende stap te zetten.’

Praat erover
Daarvoor is het wel belangrijk dat medewerkers goed op de hoogte zijn van mogelijkheden tot mobiliteit. ‘ Als je ineens met een interne vacature op de proppen komt, kun je niet verwachten dat mensen meteen op stel en sprong die stap kunnen maken en solliciteren. Als je mensen in beweging wilt brengen, dan is het verstandig om ze continu over de mogelijkheden daartoe te informeren. Maak het gesprek over mobiliteit tot een onderdeel van je bedrijfscultuur.’

Slecht op de hoogte
Helaas is de kennis onder werknemers over mobiliteit niet erg groot, blijkt uit het onderzoek. Meer dan de helft van hen geeft aan dat interne mobiliteit geen rol speelt binnen hun organisatie. Een kwart zegt dit niet te weten. Interessant detail hierbij is dat vrouwen en jongeren het minst goed geïnformeerd zijn omtrent interne mobiliteit: ruim een derde van de jongeren tussen 20 en 29 jaar zegt niet te weten of interne mobiliteit een rol speelt bij de organisatie waar ze werken. Dit kan twee dingen betekenen. Óf ze staan hier minder voor open, óf ze komen er minder voor in aanmerking (waardoor ze er minder van op de hoogte worden gehouden door hun werkgever).

Stimulans: geld en opleiding
Werknemers zijn het best te motiveren om te bewegen naar een andere functie bij de organisatie door geld. Dat is niet verrassend, zegt Haasnoot, maar wel dat opleidingsmogelijkheden als motivatiemiddel bijna net zo belangrijk zijn. ‘ Verder zie je dat er grote verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. Mannen zijn makkelijker te prikkelen met geld, vrouwen eerder met baanzekerheid en opleidingsmogelijkheden.’ Dat betekent dus ook dat je P&O-beleid daar op afgestemd moet zijn. ‘ Je kunt niet één plan trekken voor alle werknemers. Voor verschillende groepen is een verschillende prikkel nodig.’

Externe mobiliteit
Als gekeken wordt naar de top 5 manieren om externe mobiliteit te bevorderen (een nieuwe baan bij een andere werkgever), dan willen de meeste werknemers een nieuwe baan tegen dezelfde voorwaarden. Daarna spelen vooral financiële aspecten een rol, zoals looncompensatie wanneer de nieuwe baan minder betaalt, een ontslagvergoeding die hoger is dan wanneer de procedure via de rechter loopt of simpelweg het afkopen van het contract dat de werknemer en werkgever met elkaar hebben. Ook bij externe mobiliteit is er verschil tussen mannen en vrouwen. Mannelijke werknemers hechten meer waarde aan een financiële vergoeding, zoals het afkopen van het contract. Vrouwelijke werknemers vinden het relatief nóg belangrijker om een nieuwe baan met dezelfde voorwaarden te krijgen en dat ze onder werktijd kunnen solliciteren.

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.