Maatschappij onderschat technici

1

Bijna alle technici in Nederland vinden dat de samenleving het belang van techniek onderschat.

Ze zijn trots op hun werk, maar zien uitdagingen voor het imago van het vak. Driekwart is positief over de toekomst en verwacht dat de werkgelegenheid zal toenemen.

In de aanloop naar ‘De Dag van de Ingenieur’ op 19 maart onderzocht NRC Carrière hoe het is gesteld met de arbeidsmotivatie van HBO’ers en WO’ers met een technische opleiding.
Bijna alle technici blijven graag in dit werkveld actief en denken er niet aan over te stappen naar een ander werkveld. Negen van de tien ondervraagden geven aan dat ze thuis horen in deze sector. Slechts 8 procent geeft aan een andere sector te kiezen als de keuze opnieuw gemaakt kon worden. Vrijwel alle ondervraagden denken dat ze over een jaar nog steeds werken in de technische sector.

Techniek is cruciaal voor de samenleving
Laurien Roos, Productmanager bij NRC Carrière: “Ondanks de verwachting van toenemende werkgelegenheid zien wij dat werkgevers in de technische sector nog altijd moeite hebben om vacatures te vervullen. Doordat de rol van techniek steeds belangrijker wordt voor de samenleving zal die krapte in de toekomst alleen maar groter worden. Wij willen uitdragen dat de technische sector niet alleen interessant is om in te werken, maar dat deze in de toekomst van cruciale waarde is voor de samenleving.”

Onderschat vak
Bij ruim de helft van de technici bestaat het gevoel dat het imago van de technische sector niet optimaal is en zij springen daarvoor dan ook op de bres. Het werk in de technische sector wordt volgens hen onderschat. Niet alleen het werk zelf wordt onderschat, ook het belang van techniek voor de samenleving wordt volgens een meerderheid van de geënquêteerden onderschat. Het imago en het aanzien van het technische vak, zoals zij het aanvoelen, worden als matig gewaardeerd: respectievelijk beoordelen zij deze met een 6,4 en een 6,3. Ook de financiële waardering voor het vak wordt ondergewaardeerd.

Aantrekkelijke werkgever
Bijna alle ondervraagden zijn trots op hun werk en ruim driekwart waardeert de technische sector als werkveld en de werkgevers binnen dat werkveld. Ze worden vooral gemotiveerd door de functie-inhoud, afwisseling en uitdaging van het werk en niet zozeer door bonussen, status en aanzien. Gemiddeld waarderen de technici het werken in de technische sector met een 7,5. Bijna driekwart van de ondervraagden is positief over de toekomst. Deze groep denkt dat de werkgelegenheid alleen maar toeneemt door het groeiende belang van het vak voor de samenleving.

Onderzoek
In totaal werkten 641 respondenten mee aan dit kwantitatieve onderzoek (allen hoger opgeleiden in de techniek, van 20 tot en met 55 jaar). Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction, gedurende twee weken in februari 2014. Het doel van het onderzoek was om de arbeidsmotivatie van deze doelgroep in kaart te brengen.

Lees ook: ‘Bied vrouwen in de techniek parttime werk‘ en ‘Kabinet wil tekort technici aanpakken

Bron: NRC Carrière

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Wilga Janssen op

    Herkenbaar artikel. Wij trainen|coachen technici in de competenties die ze in hun rollen als projectleider, adviseur, accountmanager, teamleider etc. nodig hebben. Ik herken beide aspecten: technici vinden hun vak en de complexiteit van de vraagstuk het meest inspirerend, ze willen graag een organisatie die hen faciliteert dat werk zo goed mogelijk te doen. Maar tegelijkertijd zijn technici niet zo goed in het vermarkten van hun expertise. Met allerlei consequenties zowel voor imago als voor tariefstelling. Het vraagt extra aandacht en oefening voor deze kant van hun werk. Overigens zie je wel allerlei verschuivingen: we hebben meer technici nodig dus doet de overheid aan het upgraden v.h. vak. En de jongere generatie is zich ook bewuster van het belang van een goed imago, van netwerken etc.