Maatregel ter voorkoming van ongewenst strategisch gedrag WGA-markt

0

Vanaf januari 2016 is het voor werkgevers niet meer mogelijk om vanwege financieel voordeel voor één jaar over te stappen naar de WGA-verzekering van het UWV. Minister Asscher sluit deze route af vanaf 1 januari 2016.

Maatregel

De maatregel houdt in dat werkgevers minimaal drie jaar bij het UWV verzekerd moeten zijn, voordat zij toestemming krijgen om eigenrisicodrager te worden. Nu betalen werkgevers een lage premie die hen forse voordelen oplevert ten opzichte van de premie die zij betalen bij een private verzekeraar. Wanneer een werkgever zich dus op 1 januari 2016 aansluit bij de publieke UWV-verzekering, kan hij pas op 1 januari 2019 eigenrisicodrager worden. Dit geldt ook voor werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap is beëindigd, ook zij moeten eerst 3 jaar bij het UWV privaat verzekerd zijn.

Wfsv wet

Momenteel geldt er al een wet die voorzag in een termijn van drie jaar, namelijk de Wet financiering sociale verzekering (Wfsv). Deze wet geldt overigens alleen voor werkgevers bij wie de Belastingdienst het eigenrisicodragerschap beëindigt en niet voor werkgevers bij wie het eigenrisicodragerschap van rechtswege eindigt.

De maatregel van Asscher gaat gelden voor alle werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap van rechtswege eindigt.

Ongewenst

Minister Asscher beschouwt de keuze voor strategisch gedrag als ongewenst gedrag van werkgevers. ‘Het verlegt de focus van werkgevers van preventie en re-integratie naar financieel voordeel voor korte termijn’. Dat is juist wat Asscher probeert te voorkomen.

Bron: Rijksoverheid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.