Loonstop bij weigering gedeeltelijke re-integratie

0

Het loon van een zieke werknemer die weigert gedeeltelijk aan het werk te gaan, mag volledig stopgezet worden. En dus niet alleen voor het aantal uren dat hij zou kunnen werken.

De situatie

Een horecamedewerker meldt zich april 2012 ziek. De bedrijfsarts adviseert in juni dat de medewerker weer vier uur per dag aangepast werk gaat doen. Dat advies wordt uitgewerkt in een plan van aanpak, dat de werknemer mede ondertekent. Maar de werknemer houdt zich niet aan de afspraken en de re-integratie komt niet van de grond. In september adviseert de bedrijfsarts dat de werknemer ook zijn eigen werk zou kunnen opbouwen en dat er in principe geen urenbeperking is als dat geleidelijk gebeurt. De werknemer start, maar meldt zich na twee dagen weer ziek.

In november laat de werkgever de werknemer per brief weten dat hij zich moet melden bij de bedrijfsarts; als hij dat niet doet, wordt de loonbetaling opgeschort. In januari ligt er een deskundigenoordeel van het UWV: er is geen medische beperking voor het aantal werkuren als de zware werkzaamheden maar worden vermeden. De werknemer verschijnt op het werk maar gaat meteen weer naar huis en meldt zich weer ziek. De partijen komen er niet uit en het wordt een rechtszaak. De werknemer vordert loonbetaling.

Bij de kantonrechter
De kernvraag in deze zaak is of het loon volledig stopgezet kan worden als de werknemer gedeeltelijk weer aan het werk kan maar dat weigert. Volgens de kantonrechter is de hoofdregel dat de volledige loonbetaling mag worden opgeschort als de werknemer weigert ‘ re-integratief werk’ te doen. Nergens blijkt uit de wet dat de sanctie alleen voor de uren geldt die de werknemer zou kunnen re-integreren. Bij een loonstop voor alleen die uren zou deze sanctie aan kracht inboeten. De volledige loonstop was dus terecht, oordeelt de kantonrechter.

Het oordeel van het hof in hoger beroep
De werknemer is het niet eens met deze uitspraak van de kantonrechter en gaat in hoger beroep. Het hof volgt het oordeel van de kantonrechter en voegt daar nog het een en ander aan toe. Het hof wijst er onder meer op dat er gevallen denkbaar zijn waarin een volledige loonstop onredelijk zou zijn, maar dat die gevallen al gedekt worden door de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die de werkgever moet hanteren bij het opleggen van de sanctie (art. 6:248 BW). En in dit geval, waarbij de werknemer structureel weigert mee te werken aan de re-integratie, ondanks meerdere waarschuwingen en oproepen, is de sanctie niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

 

Gegevens rechtszaak:

ECLI:NL:GHARL:2013:5362. Datum uitspraak: 23 juli 2013

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.